CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA THỨ TRƯỞNG PHÙNG ĐỨC TIẾN  CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA THỨ TRƯỞNG PHÙNG ĐỨC TIẾN CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Viện Bảo vệ thực vật luôn xác định sứ mệnh và tầm nhìn về đổi mới sáng tạo trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ tiên tiến trong quá trình xây dựng và phát triển Viện theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình phát triển nhanh, bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 25/4/2023, Công đoàn cơ sở Viện Bảo vệ thực vật đã long trọng tổ chức đại hội công đoàn lần XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật cùng 97 đại biểu trong tổng số 127 công đoàn viên công đoàn thuộc Viện.

ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018

ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018

The ASEAN Guidelines for Agroforestry Development is an important milestone towards increasing the prosperity, connectivity, resilience and security of the peoples of ASEAN Member States. Taken as a whole, the Guidelines form a framework in which development can take place. The Guidelines are an outcome of the Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 2016–2025 that was endorsed by the ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry in 2016

TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023

TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là VAAS) tổ chức tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023 cho Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”. Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua đánh giá hồ sơ năng lực cá nhân và phỏng vấn trực tiếp. Thông tin chi tiết như sau:

WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA

WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA

Besides diseases caused by fungal pathogens, banana diseases caused by bacteria also have an adverse impact on food security and income especially for smallholders. In recent years, there have been reports of an upsurge of bacterial diseases, mainly in cooking bananas. Observably, the impact of banana bacterial disease prevalence and seriousness differ in the different banana growing regions. Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia and Philippines have reported serious incidences of banana blood disease and MOKO which are caused bacterial Ralstonia syzygii subsp celebensis and Ralstonia solanacearum, respectively. Other important banana bacterial

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ nhằm đánh giá các kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện đã thực hiện trong năm 2022. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Phòng chức năng, các Bộ môn chuyên môn cùng toàn thể cán bộ viên chức. Viện Bảo vệ thực vật cũng vinh dự được đón tiếp các đại biểu từ doanh nghiệp Sygenta Việt Nam và Công

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thực hiện công văn số 18/HĐGSNN, ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, để triển khai thủ tục xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của hội đồng chức danh cơ sở theo các qui định hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đề nghị các đơn vị chuyên môn thông báo rộng rãi tới cán bộ giảng

ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027

ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027

The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) has supported research collaboration in agriculture, forestry and fisheries with Vietnam since 1993, valued at A$100million across 170 projects. Vietnam is now in the middle of a major transition from lower to middle income status, but still faces many challenges to ensure sustainable and equitable growth. In response ACIAR and its counterparts in Vietnam have developed a ten year strategy for research collaboration (2017-2027) to address the increasingly complex problems and opportunities facing smallholder agriculture, fisheries and forestry