BỆNH VÀNG LÁ CÂY CÓ MÚI ĐANG ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG

BỆNH VÀNG LÁ CÂY CÓ MÚI ĐANG ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG

Nghệ An: Thử hơn 50 mẫu cam vàng lá thì gần 50 dương tính Greening Vừa trở về cùng đoàn điều tra hiện trạng cây cam ở Nghệ An, TS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Viện Bảo vệ Thực vật trao đổi với NNVN những ghi nhận của đoàn.

QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN

QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN

Tiến bộ kỹ thuật (TBKT) được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp thiết địa phương "Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile -Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ" mã số: ĐTDL.22/17, do TS. Nguyễn Thị Thủy, Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện Bảo vệ thực vật chủ trì, được tiến hành trong thời gian 2017-2020. Đồng thời có

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI  “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”

Viện Bảo vệ thực vật, đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”, do TS. Trịnh Xuân Hoạt chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”

Viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng” do TS. Lại Tiến Dũng chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.

A NEW PHYTOPLASMA STRAIN ASSOCIATED WITH THE SUGARCANE WHITE LEAF DISEASE IN VIETNAM

A NEW PHYTOPLASMA STRAIN ASSOCIATED WITH THE SUGARCANE WHITE LEAF DISEASE IN VIETNAM

Sugarcane white leaf (SCWL) disease is one of the most important diseases of sugarcane in Vietnam. The presence of phytoplasmas in phloem tubes of infected plants was confirmed by DAPI staining. A nested PCR assay using R16mF2/R16mR1 and R16F2n/R16R2 primer pairs amplified products with approximate length of 1,250 bp from the symptomatic sugarcane samples. The sequence analysis indicated that the phytoplasma strains from Khanh Hoa province shared 100% sequence identity with previously sequenced SCWL phytoplasma strains that were related to ‘Candidatus Phytoplasma oryzae’ (16SrXI). The virtual

PHÁT HIỆN LOÀI NẤM MỚI GÂY BỆNH KHÔ CÀNH TRÊN SẦU RIÊNG

PHÁT HIỆN LOÀI NẤM MỚI GÂY BỆNH KHÔ CÀNH TRÊN SẦU RIÊNG

Phát hiện loài nấm mới gây bệnh khô cành trên sầu riêng được đặt tên khoa học đầy đủ "Diaporthe durionigena L.D. Thao, L.T. Hien, N.V. Liem, H.M. Thanh & T.N. Khanh", công bố trên tạp chí "Persoonia" (Nhóm Q1, IF: 6.8)