LÙN SỌC ĐEN ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN NGÔ ĐÔNG
Ngày đăng : 02/11/2017

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI NGÔ

 TẠI TIÊN LÃNG – HẢI PHÒNG

 1.   Cơ quan gửi mẫu:

       1.1.        Chi cục TT & BVTV Hải Phòng

2.   Ngày nhận mẫu: 27/10/2017

3.   Đơn vị giám định mẫu: Bộ môn Bênh cây, Viện Bảo vệ thực vật     

4.   Đối tượng cây trồng: Cây Ngô

5.   Triệu chứng:

Mẫu HP-1

-   Ngọn lá cứng hơn bình thường, hơi ngắn. Mặt sau phiến lá có u sần nổi gồ. Lá thứ 2 từ ngọn nhăn mép lá.

Mẫu HP-2 (M3)

-   Lá ngọn và lá thứ 2 từ ngọn nhăn mép lá.

6. Kết quả giám định và kiến nghị

6.1. Kết quả giám định mẫu ngô thu tại Tiên Lãng ( Hải Phòng)

TT

Mẫu

Triệu chứng

SRBSDV

1

HP-1

Ngọn lá cứng hơn bình thường, hơi ngắn. Mặt sau phiến lá có u sần nổi gồ. Lá thứ 2 từ ngọn nhăn mép lá. Trồng ngày 29/09/2017

+

2

HP-2

Cây cao, lá vàng, có xu hướng vàng từ lá dưới lên. Trồng ngày 04/10/2017

-

            Ghi chú:     - : Âm tính;     +: Dương tính;                       Ngày đọc kết quả: 02/11/2017

            + Mẫu HP-1:  dương tính với vi rút lùn sọc đen phương nam (SRBSDV)

            + Mẫu HP-2:  âm tính với vi rút lùn sọc đen phương nam (SRBSDV)

6.2. Kiến nghị

- Tiến hành điều tra lại và ghi nhận diện tích nhiễm bệnh với các triệu chứng tương tự các mẫu đã giám định.

- Tuyên truyền và hướng dẫn người trồng ngô nhận biết triệu chứng bệnh trên đồng ruộng. Những cây bị bệnh là do rầy lưng trắng- vector truyền bệnh, mang vi rút đã chích và truyền bệnh từ rất sớm – khi cây ngô mới nhú lá, khoảng 5-10 ngày sau trồng. Giai đoạn khoảng 30-35 ngày sau trồng đã có thể phát hiện các triệu chứng bệnh điển hình với các u sần nổi gồ ở mặt dưới của phiến lá, dọc theo gân lá.

                                                                                                                                   

                                                                                                    Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :