Brassica juncea (L.) Czern., belonging to the Brassicaceae, is usually consumed as a raw, fresh vegetable in the diet of Vietnamese people during the winter and spring seasons. In February 2014, powdery mildew was first observed on 80 to 100% of the area under B. juncea cultivation in Ha Noi and Lang Son. Within a week, symptoms appeared as irregular white patches on both sides of the leaves, and entire plants were affected. Economic loss was unavoidable as farmers were unable to safely spray chemicals in ...

  Để xem được bài viết xin mời truy cập theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1az-BCOOKYOF4UoaamRltERtnBHpCS3Lv/view?usp=sharing...

Gần 7.000 mẫu đất đại diện 73 vùng tiểu khí hậu được phân tích chức năng của tuyến trùng, đóng góp quan trọng khi nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng tuyến trùng sống tự do trong đất lớn hơn rất nhiều so với những nghiên cứu trước đây, do TS Nguyễn Thị Ánh Dương, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học quốc tế ...

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hoạt động protein bất thường trong lúa có thể được khai thác để mang lại cho cây trồng lợi thế trong cuộc chạy đua vũ trang chống lại bệnh đạo ôn, một mối đe dọa lớn đối với ngành sản xuất lúa gạo trên toàn thế giới....

Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD- Đức (Xin mời truy cập vào các đường link trong bài đăng để xem chi tiết)...

- Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương (HD-1): Cây lúa cao, một số dảnh có một số lá biến vàng (phiến lá vàng hoặc bị khảm vàng). Các lá vàng từ lá dưới lên, vàng từ chóp lá xuống và từ mép lá vào. Một số cây bị vàng toàn bộ các dảnh, có cây chỉ bị vàng một số dảnh đẻ sau. - Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại An Lâm, Nam Sách, Hải Dương (HD-2): Cây lúa cao, ...

Chevening là chương trình học bổng danh giá của chính phủ Anh. Chevening được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Anh và các tổ chức đối tác. Chevening cấp học bổng cho khóa học Thạc sỹ 1 năm tại Anh....

                                       ...