Dự án ACIAR AGB/2006/066 “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Úc” đang tạo ra bước đột phá cho nông dân dân tộc thiểu số tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam....

Sâu cuốn lá chuối là một loài sâu hại phổ biến trên cây chuối ở nước ta. Loài sâu hại này thuộc họ bướm nhảy (Hesperiidae), bộ cánh vảy (Lepidoptera).Cho tới nay, trong các tài liệu chính thống về bảo vệ thực vật ở nước ta, sâu cuốn lá chuối đã được ghi với các tên khoa học sau:- Erionota thorax Linnaeus được sử dụng trong các tài liệu “Kết quả điều tra côn trùng năm 1967-1968” (Viện Bảo vệ thực vật, 1976), “Kết quả điều tra côn trùng và ...

Tháng 7 năm 2013, Bộ môn Chẩn đoán Giám định Dịch hại và Thiên địch, Viện Bảo vệ thực vật đã ghi nhận sự xuất hiện bệnh trắng lá mía tại hai xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa....

Rầy trắng nhỏ đã được ghi nhận là sâu hại lúa ở nước ta với tên khoa học Erythroneura subrufa hay Empoasca subrufa thuộc họ Cicadellidae, bộ Homoptera (Viện Bảo vệ thực vật, 1976, 1999). Tuy nhiên, tên khoa học ưa dùng hiện nay là Thaia subrufa (Motsch.)....

Một loài sâu hại mới trên cây sắn (khoai mì) đã xuất hiện ở Tây Ninh có tên gọi là rệp sáp bột hồng (Phenacocua manihoti). Đây là lần đầu tiên phát hiện thấy chúng tại Việt Nam'....