Giống mới, năng sất cao, chống chịu bệnh héo xanh và bệnh hại lá, phù hợp cho những vùng khó khăn....

SH1 là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê, hồ tiêu”.Tác dụng: Hạn chế tuyến trùng và nấm bệnh hại rễ hồ tiêu và cà phê. Giúp cây phục hồi sinh trưởng, làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng độ phì của đất, an toàn với môi trường và đồng ruộng.            Chi tiết liên hệ: Trung tâm Đấu tranh sinh học, Viện Bảo vệ thực vật; Đông Ngạc- Từ ...

TICTACK  13,2 BR  được sản xuất từ  nguồn thảo mộc trong nước, có hiệu quả cao trừ ốc bươu vàng, ít độc với cá và môi trường.Chi tiết liên hệ: :  Viện Bảo vệ thực vậtĐông Ngạc, Từ Liêm, Hà NộiPhone: 04-38362394/04.37520621; Fax: 04-8363563...

Tên thương mại: TRiB1 3,2x109 bào tử/gam dạng thô = Trichoderma Số đăng ký:  212/04 ECR,  ngày 29 tháng 4 năm 2004. Công dụng: Phòng trừ nhóm nấm gây bệnh trong đất (Rhizoctonia, Sclecrotium, Fusarium, Phytophthora, Botrytis...) gây chết héo cây trồng cạn. Chi tiết liên hệ:  Viện Bảo vệ thực vật        Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội        Đt: 04 -38362 392; Fax: 04 38363 563        E-mail: bcbvtv@hn.vnn.vn...

TT Tên nhiệm vụ Người chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 1 Hợp đồng: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi quần thể loài ruồi Bactrocera pyrifoliae tại Việt nam, Hợp đồng nghiên cứu với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). TS. Lê Đức Khánh Bộ môn Côn trùng 2006 - 2009 2 Hợp đồng nghiên cứu KH giữa Trung tâm nghiên cứu CNSH đậu tương của Trường Đại học Misouri và ......

  TT Tên nhiệm vụ KHCNH Tên cá nhân chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện   Đề tài HTQT theo nghị định thư         Quản lý bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn trên cà chua để có sản phẩm an toàn cho nội tiêu và xuất khẩu Hợp tác với Hoa kỳ TS. Đoàn Thị Thanh Bộ Môn Bệnh cây 2009-2011   Nghiên cứu thành phần loài côn trùng thuộc bộ 2 cánh và bộ cánh phấn, xác định những loài gây hại quan trọng, đối tượng kiểm dịch, phục vụ sản xuất nông sản ...

Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện tiếp tục năm 2009 : TT Tên nhiệm vụ KHCNH Tên cá nhân chủ trì Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Đề tài cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp nhà nước 1 Nghiên cứu đặc tính sinh học của virus gây bệnh và môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, các biện pháp quản lý tổng hợp cây trồng (ICM) ......

Sử dụng để theo dõi và phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh và sâu keo da láng... phá hại trên nhiều loại cây trồng như: rau thập tự, hành, đậu, lạc, hoa ...giảm lượng thuốc hoá học, giảm chi phí sản xuất, không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, thiên địch và môi trường, đáp ứng sản xuất rau quả an toàn, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.Chi tiết liên hệ: Viện Bảo vệ thực vật                          Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội                          ...