Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng
Ngày đăng : 27/09/2019

I. Thông tin chung

Chức năng:

1. Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng côn trùng, tuyến trùng, nhện hại cây trồng và sản phẩm sau thu hoạch, đối tượng kiểm dịch thực vật, các giải pháp phòng chống tổng hợp;

2. Hợp tác nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, chuyển giao trong và ngoài nước về lĩnh vực liên quan.


Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu và xác định các loài côn trùng, tuyến trùng, nhện hại trên các loại cây trồng, nấm ăn và nấm dược liệu, sản phẩm sau thu hoạch và đối tượng kiểm dịch thực vật;

2. Nghiên cứu sinh học, sinh thái côn trùng, tuyến trùng, nhện hại, các nguyên nhân bùng phát dịch, xây dựng các chương trình dự tính dự báo và quản lý phòng ngừa các đối tượng trên;

3. Đánh giá tác hại của côn trùng, tuyến trùng, nhện hại trên các loại cây trồng, nấm ăn và nấm dược liệu, sản phẩm sau thu hoạch và đối tượng kiểm dịch thực vật đến kinh tế xã hội, môi trường sinh thái và chiến lược phòng chống;

4. Nghiên cứu về sinh vật ngoại lại hại cây trồng, đánh giá tác động của cây trồng biến đổi gen đến bảo vệ thực vật và đa dạng sinh học;

5. Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và thử nghiệm cây trồng mới, các chế phẩm BVTV, các sản phẩm từ côn trùng, tuyến trùng, nhện và có nguồn gốc từ côn trùng;

6. Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực côn trùng, tuyến trùng, nhện và các lĩnh vực có liên quan.Năng lực khoa học:
- Nguồn nhân lực: 3 Tiến sỹ, 10 Thạc sỹ, 7 Kỹ sư;
- Phòng thí nghiệm và trang thiết bị: 5 phòng thí nghiệm, 1 phòng mẫu vật côn trùng, 1 trạm nghiên cứu tại Mộc Châu - Sơn La, hệ thống nhà lưới…. Các trang thiết bị nghiên cứu chuyên sâu như buồng khí hậu, kính soi nổi kỹ thuật số, các thiết bị chuyên dùng...

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Bộ môn:  TS. Nguyễn Thị Thủy- Trưởng Bộ môn

                                  TS. Đào Thị Hằng- Phó Trưởng bộ môn

                                  TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền- Phó Trưởng bộ môn
                               
 - Các nhóm công tác trực thuộc:
1) Nhóm nghiên cứu sâu hại cây lương thực,
2) Nhóm nghiên cứu sâu hại cây công nghiệp dài ngày,
3) Nhóm nghiên cứu sâu hại cây công nghiệp ngắn ngày,
4) Nhóm nghiên cứu sâu hại cây ăn quả .
5) Nhóm nghiên cứu ruồi hại quả
6) Nhóm nghiên cứu tuyến trùng.

II. Một số thành tựu chính đơn vị đã đạt được
Nhiều công trình khoa học được công nhận là tiến bộ kỹ thuật, áp dụng trên phạm vi cả nước như công trình nghiên cứu phòng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân lúa; sâu hại trên cây ăn quả ( cây ăn quả có múi, cây ăn quả ôn đới, sâu hại nhãn vải...); sâu hại rau họ thập tự; sâu hại lạc và cà phê và hồ tiêu; sâu hại cây lâm nghiệp, ruồi đục quả…
- Ba giống lúa được công nhận là giống quốc gia gồm: CR203, C70, 84-1; nhiều giống được khu vực hóa gồm CR101, CR104, RBS13...

- Giống đào chín sớm ĐCS1; giống hồng MC1
- Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng sản phẩm Ento-pro phòng trừ ruồi hại quả.
- Biên soạn được nhiều tài liệu về cách nhận biết, biện pháp quản lý sâu hại cây trồng phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật cho sinh viên các trường đại học nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật của các địa phương và nông dân trong cả nước.
- Hợp tác với các Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục BVTV, chi cục Khuyến nông các tỉnh; Hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế như: Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR); Cơ quan năng lượng Quốc tế (IAEA);  Trường ĐH tổng hợp Florida, Hoa kỳ; ĐH Quốc gia Kangwon, Inchon, Hàn quốc; ICRISAT; Viện Bảo tàng tự nhiên Hungary; ASODIA, CIRAD-FLHOR công hòa Pháp…thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và đào tạo nguồn lực.

III. Phần thưởng đơn vị đã đạt được qua các thời kỳ.

- Huân chương lao động hạng ba (1996), hạng Nhì (2008)
- Giải thưởng Nhà nước cho Công trình “Nghiên cứu đánh giá tuyển chọn giống lúa kháng sâu bệnh, năng suất cao” (2000).
- Giải thưởng bông lúa vàng.
- 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Nhiều bằng khen của UBND các tỉnh.
- Đơn vị 13 năm liền là Tập thể lao động xuất sắc 
- Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2000, 2001, 2005)
- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam (2001,2004)

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Côn Trùng và Tuyến trùng, Viện Bảo vệ thực vật; Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội;

ĐT: 024 3 8362 395, Fax: 024 3 8363 563 
E-mail: ent-nipp-vn@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :