BỘ MÔN KINH TẾ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Ngày đăng : 16/08/2017

 Chức năng

Bộ môn kinh tế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là đơn vị trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, được thành lập theo Quyết định số 479/QĐ-KHNN-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Bộ môn có chức năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế sử dụng thuốc BVTV trong hệ thống canh tác và bảo vệ thực vật. Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế BVTV liên quan đến sử dụng thuốc trong phòng chống dịch hại. Đề xuất chiến lược sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả.

Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu cơ sở kinh tế và vai trò của việc sử dụng thuốc BVTV trong hệ thống phòng trừ dịch hại tổng hợp và phát triển các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng thuốc BVTV.

b) Nghiên cứu vai trò và hiệu quả kinh tế của việc sử dụng hợp lý thuốc BVTV đối với hệ thống sản xuất cây trồng (năng suất, chất lượng, giá thành, v.v.) và quản lý tổng hợp dịch hại.

c) Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của cây trồng biến đổi gen; xây dựng mô hình kinh tế mẫu (modelling) về rủi ro môi trường và genome độc hại (toxicogenomics).

d) Nâng cao hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thị trường thuốc BVTV.

Năng lực khoa học

Nhân sự: 

Lãnh đạo đơn vị:  TS. Lại Tiến Dũng, Phụ trách bộ môn

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật - Viện Bảo vệ thực vật.

 Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;  

 Điện thoại: (024) 838 5539/ (024)2426062


 

 

Các thông tin khác :