Bộ môn Miễn dịch thực vật
Ngày đăng : 16/08/2017

I. Thông tin chung

Chức năng

Nghiên cứu cơ bản cơ chế chống chịu dịch hại của cây trồng; phát triển và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; khai thác và sử dụng tính miễn dịch di truyền và miễn dịch tạo được của cây trồng như một biện pháp bảo vệ thực vật.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu cơ bản cơ chế chống chịu dịch hại của cây trồng, mối quan hệ giữa ký sinh cây trồng và ngoại cảnh làm cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo và sử dụng giống kháng dịch hại.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các phương pháp đánh giá, xác định nguồn gen kháng dịch hại, các biện pháp duy trì và nâng cao khả năng chống chịu dịch hại của các giống cây trồng.

- Thu thập, đánh giá, phân lập và lưu giữ các nguồn gen cây trồng chống chịu dịch hại phục vụ nghiên cứu và các chương trình chọn tạo giống.

- Lai tạo, tuyển chọn và phát triển các giống cây trồng chống chịu dịch hại năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

- Nghiên cứu đa dạng di truyền, độc tính của các loài dịch hại ở một số vùng sinh thái, làm cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo và sử dụng giống chống chịu.

- Huấn luyện, đào tạo và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực miễn dịch thực vật vào sản xuất.

 Cơ cấu tổ chức : 

Lãnh đạo bộ môn:   Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Huy Chung  
                                Phó bộ môn:       Th.sỹ Lê Tuấn Tú             

 

Các nhóm công tác: 

1. Nhóm nghiên cứu lúa.

2. Nhóm nghiên cứu cây lạc, vừng.

3. Nhóm nghiên cứu Đậu tương.

Năng lực khoa học

Nguồn nhân lực: 13 cán bộ, trong đó có 2 tiến sỹ; 8 thạc sỹ, 3 kỹ sư.
Phòng thí nghiệm và trang thiết bị:  Phòng thí nghiệm nuôi cấy vi sinh vật với hệ thống máy móc chuyên dụng như: kính hiển vi sinh học, buồng cấy, tủ định ôn, tủ lạnh sâu. Hệ thống máy làm sạch và phân loại hạt, máy xác định độ thuần hạt giống. Hệ thống nhà lưới đánh giá tính chống chịu sâu bệnh của tập đoàn giống lúa, lạc, vừng, đậu tương... và nhà kho bảo quản giống với trang thiết bị hiện đại.

II. Một số thành tựu chính của đơn vị

- Nghiên cứu, tuyển chọn và phát triển được một số giống lúa cạn như: giống LC93-1 được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật (2004); giống lúa cạn LC 93-4 (2013).

- Nghiên cứu tuyển chọn các giống lạc, vừng năng suất cao, chống chịu sâu bệnh được công nhận là giống TBKT: Giống lạc MD9 (năm 2006); Giống lạc TK10 năng suất cao, chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn (năm 2013). Giống vừng V10 chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn đang được trồng thử nghiệm diện rộng.

- Xác định biotyp rầy nâu ở một số vùng sinh thái phía bắc làm cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo giống kháng.

- Quy trình đánh giá tính kháng bệnh gỉ sắt đậu tương (TBKT năm 2011).

- Đánh giá tính chống chịu của hàng nghìn dòng/giống lúa với rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá phục vụ chọn tạo giống chống chịu và bảo tồn nguồn gen.

- Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh hại đậu tương và tuyển chọn nguồn gen kháng. 

- Đánh giá khả năng chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc, vừng, cà chua...và tuyển chọn nguồn gen kháng phục vụ công tác chọn tạo giống mới.


III. Các phần thưởng đơn vị đã đạt được qua các thời kỳ

- Tập thể lao động tiên tiến 10 năm liền (2003-2013)

- Tập thể lao đồng xuất sắc 8 năm liền (2004-2012)

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (2004,2006,2008). 

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2005- 2007)

- Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (2003-2005). 

- Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam 2004,2006. 

- 02 bằng lao động sáng tạo (2005).

- Huân chương Lao động hạng Ba (2009)

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật; Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội;

Điện thoại: 84-4 38389838;
Fax: 024 38363 563; E-mail: miendichppri@gmail.com

Website: ppri.org.vn

Các thông tin khác :