Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường
Ngày đăng : 07/07/2017

Chức năng:

Là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật có chức năng nghiên cứu và phát triển các loại thuốc BVTV thân thiện với môi trường; Nghiên cứu sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn với nông sản và môi trường; Nghiên cứu cỏ dại và biện pháp phòng trừ; Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước về thuốc BVTV, Cỏ dại  và Môi trường.
Nhiệm vụ:

1.  Nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng thuốc BVTV đến môi trường và giải pháp khắc phục; Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu và  tiêu huỷ một cách an toàn thuốc BVTV tồn đọng ở Việt Nam.

2. Nghiên cứu sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả trên các cây trồng trên cơ sở  hiệu quả sinh học, độ an toàn của thuốc, sự kháng thuốc của dịch hại và công cụ phun rải thuốc.

3. Nghiên cứu đánh giá dư lượng thuốc BVTV đối với nông sản và môi trường; Xác định mức dư lượng tối đa cho phép (MRL) và  thời gian cách ly của thuốc (PHI)  trong điều kiện Việt Nam.

4. Nghiên cứu  phát triển các thuốc sinh học, thảo mộc và hoá học có hiệu quả với dich hại và thân thiện với môi trường; Nghiên cứu và phát triển các cây có các hoạt chất thiên nhiên trừ dịch hại làm nguồn sản xuất thuốc thảo mộc.

5.  Nghiên cứu  về "Sản xuất nông nghiệp tốt" (GAP) và công nghệ. sản xuất nông sản an toàn ở Vietnam; Tham gia  hướng dẫn, kiểm  tra và cấp chứng nhận GAP cho các cơ sở sản xuất nông sản; Nghiên cứu  phục vụ ban hành các tiêu chuẩn về an toàn nông sản.

6.  Nghiên cứu  phân loại khu hệ cỏ dại  và quản lý tổng hợp cỏ dại  hại cây trồng  

7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc BVTV, Cỏ dại và Môi trường.
Tổ chức và nhân sự     

Lãnh đạo Bộ môn:

                   TS. Đào Bách Khoa, Phó trưởng bộ môn phụ trách chung

                   ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó bộ môn

Các nhóm công tác: 

1. Nhóm  Độc lý  thuốc và Môi trường

2. Nhóm  Tính kháng thuốc của dịch hại

3. Nhóm  Dư lượng thuốc và An toàn nông sản

4. Nhóm  Phát triển chế phẩm và Công cụ phun rải

5. Nhóm  Cỏ dại và Biện pháp phòng trừ
Năng lực khoa học: Hiện có 21 cán bộ trong biên chế đang làm việc tại Bộ môn, trong đó có 2 Tiến sỹ, 4 thạc sỹ,  14 kỹ sư và cử nhân, 1 kỹ thuật viên.
Bộ môn có các trang thiết bị cần thiết để thực hiện phân tích dư lượng và chất lượng thuốc, đánh giá, thử hiệu lực, tạo dạng thuốc... như máy sắc ký khí (GC, GC/MS), sắc ký lỏng (HPLC); Tháp phun Potter Spray Tower; Máy tạo dạng hạt Granulator; Hệ thống xử lý mẫu; Thiết bị xác định độ độc cấp tính Micro-applicator,....

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường – Viện Bảo vệ thực vật, Đức Thắng, BắcTừ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.8362394 – 024.7520619; 0913271810   
Email: pwe_ppri@yahoo.com

Các thông tin khác :