HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI

HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI

HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI

HỘI THẢO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP TÁI CANH SỚM CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐẮK NÔNG

HỘI THẢO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP TÁI CANH SỚM CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐẮK NÔNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ TÁI CANH SỚM CÂY CÀ PHÊ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỘNG  RUỒI  HẠI QUẢ THANH LONG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỘNG RUỒI HẠI QUẢ THANH LONG

Quy trình này được áp dụng để sản xuất mỗi tháng 10 triệu nhộng ruồi đục quả Bactrocera dorsalis Hendel và Bactrocera correcta Bezzi Các cơ quan, trường học, trung tâm, công ty có nghiên cứu sản xuất ruồi đục quả

CHẨN ĐOÁN BỆNH CỦA CÂY TRỒNG (Plant Disease Diagnostic)

CHẨN ĐOÁN BỆNH CỦA CÂY TRỒNG (Plant Disease Diagnostic)

CHẨN ĐOÁN BỆNH CỦA CÂY TRỒNG (Plant Disease Diagnostic)

TRỒNG VÀ HƯỚNG DẪN, KHUYẾN CÁO TRỒNG CÂY NGŨ SẮC Lantana camara LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP

TRỒNG VÀ HƯỚNG DẪN, KHUYẾN CÁO TRỒNG CÂY NGŨ SẮC Lantana camara LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP

TRỒNG VÀ HƯỚNG DẪN, KHUYẾN CÁO TRỒNG CÂY NGŨ SẮC Lantana camara LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP

CÔNG TRÌNH THÁNG 3

CÔNG TRÌNH THÁNG 3

Nhằm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), Ban chấp hành Chi đoàn Viện Bảo vệ thực vật đã phát động phong trào Tết trồng cây xây dựng cảnh quan Viện.

ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO  VỀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU HTQT.....

ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU HTQT.....

Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội thông báo về đề xuất nghiên cứu HTQT: UK Government’s Global Challenges Research Fund (GCRF).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DAAD- ĐỨC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DAAD- ĐỨC

Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD- Đức (Xin mời truy cập vào các đường link trong bài đăng để xem chi tiết)