CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DAAD- ĐỨC
Ngày đăng : 20/03/2018
                   CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
 Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD:
Hội thảo trực tuyến – Cơ hội để làm quen, thiết lập mối liên hệ với 15 trường đại học Đức:  
Tham gia và thắng cuộc Falling Wall để giành chuyến thăm thủ đô CHLB Đức – thành phố Berlin!
Học bổng tham dự hội thảo tại Bonn, CHLB Đức
Các thông tin khác :