CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DAAD- ĐỨC
Ngày đăng : 20/03/2018
                   CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
 Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD:
Hội thảo trực tuyến – Cơ hội để làm quen, thiết lập mối liên hệ với 15 trường đại học Đức:  
Tham gia và thắng cuộc Falling Wall để giành chuyến thăm thủ đô CHLB Đức – thành phố Berlin!
Học bổng tham dự hội thảo tại Bonn, CHLB Đức
Các thông tin khác :
· KHÁM PHÁ CÓ THỂ MỞ ĐƯỜNG CHO CÂY LÚA KHÔNG MẮC BÊNH ĐẠO ÔN
· NHÀ KHOA HỌC VIỆT NGHIÊN CỨU VỀ MẪU ĐẤT TOÀN THẾ GIỚI
· FIRST REPORT OF PHOMOPSIS ASPARAGI CAUSING STEM BLIGHT ON ASPARAGUS IN VIETNAM
· FIRST REPORT OF POWDERY MILDEW CAUSED BY ERYSIPHE CRUCIFERARUM ON BRASSICA JUNCEA IN VIETNAM
· FIRST REPORT OF POWDERY MILDEW CAUSED BY ERYSIPHE QUERCICOLA ON HEVEA BRASILLIENSIS IN VIETNAM
· FIRST REPORT OF GOLOVINOMYCES SORDIDUS CAUSING POWDERY MILDEW ON PLANTAIN IN VIETNAM
· NỮ TIẾN SỸ LÀM TÚI "THẦN KỲ" TỪ VI SINH VẬT, CÓ THỂ PHÂN HUỶ HOÀN TOÀN
· VIỆT NAM PHẤN ĐẤU VÀO TOP 15 VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
· VIỆT NAM ĐÃ CỬ 400 CHUYÊN GIA HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CHÂU PHI
· Bệnh VL- LXL hại lúa tại miền Bắc: Bệnh do virut lùn sọc đen!
· Nguồn bệnh Lùn sọc đen: Bão “rước” virut vào miền Bắc?
· Phòng trừ nhện gié hại lúa
· Một số thông tin về bọ xít hút máu
· HÃY CẢNH GIÁC VỚI RỆP SÁP BỘT HỒNG GÂY HẠI CÂY SẮN
· Học bổng toàn phần chính phủ Nhật bản JDS
· HỌC BỔNG CHEVENING CỦA CHÍNH PHỦ ANH
· KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH VÀNG LÁ DI ĐỘNG HẠI LÚA