Trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm BVTV Nam bộ là đơn vị non trẻ nhất, được thành lập theo quyết định số 2518/QĐ-BNN-TCCB, ngày 9/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT....

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn và Đầu tư phát triển Bảo vệ thực vật là một thành viên của Viện Bảo vệ thực vật. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1756, ngày 18/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, giấy phép kinh doanh số 0104000268 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2006, mã số doanh nghiệp số 0101878104 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày17/10/2011....

01