HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC LĨNH VỰC VI SINH - ENZYME

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC LĨNH VỰC VI SINH - ENZYME

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế

NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ CHẨN ĐOÁN, NHÂN GIỐNG SẠCH BỆNH VÀ  QUẢN LÝ BỆNH VIRUS HỒ TIÊU”

NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ CHẨN ĐOÁN, NHÂN GIỐNG SẠCH BỆNH VÀ QUẢN LÝ BỆNH VIRUS HỒ TIÊU”

Viện Bảo vệ thực vật tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu 03 quy trình kỹ thuật của đề tài “Ứng dụng công nghệ sinh học để chẩn đoán, nhân giống sạch bệnh và quản lý bệnh virus hồ tiêu” do ThS. Tạ Hoàng Anh - Viện Bảo vệ thực vật chủ trì. Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ thực vật, Hội Côn trùng học Việt Nam, Viện Nghiên cứu nông nghiệp

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG MỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG MỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngày 26 tháng 10 năm 2020 Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ra Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Bảo vệ thực vật kể từ ngày 01/11/2020.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THANH NIÊN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THANH NIÊN

Thanh niên của Viện Bảo vệ thực vật luôn xác định được nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là học tập không ngừng để nâng cao trình độ, nghiên cứu chuyên sâu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phục vụ sản xuất an toàn, từng bước giúp người dân yên tâm sản xuất. Lý tưởng đó đã ngấm vào máu, vào thịt của từng cán bộ trẻ và muốn có chuyên môn giỏi thì việc chia sẻ, trao đổi thông tin

HỘI THẢO GIỚI THIỆU QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ

HỘI THẢO GIỚI THIỆU QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ

Màu xanh của cây ngô với độ dài và to của bắp không bị sâu keo mùa thu gây hại được hòa quện với không khí trong lành và mát mẻ giữa mùa Thu năm 2020 tại xã Sào Báy – huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình. Hội thảo càng trở nên vui vẻ, phấn khởi và tràn đầy tiếng cười của người dân nơi đây đã làm cho các cơ quan quản lý, nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật ở địa phương