DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH...

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH...

Quy trình này được áp dụng để sản xuất mỗi tháng 10 triệu nhộng ruồi đục quả Bactrocera dorsalis Hendel và Bactrocera correcta Bezzi Các cơ quan, trường học, trung tâm, công ty có nghiên cứu sản xuất ruồi đục quả...

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH....

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH...

“Quy trình phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Đông Nam Bộ” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước, tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn tại Việt Nam”, do TS. Trịnh Xuân Hoạt, Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì....

“Quy trình phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Tây Nam Bộ” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước, tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn tại Việt Nam”, do TS. Trịnh Xuân Hoạt, Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì....

Quy trình được xây dựng từ kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Bảo vệ thực vật trong quá trình thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học xác định tác nhân gây bệnh và biện pháp quản lý tổng hợp bệnh thối đen quả ca cao” tại tỉnh Đăk Lăk và Bình Phước. Ban hành theo Quyết định số 4901/ QĐ-BNN-TT ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT....