DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN
Ngày đăng : 11/08/2017

NGHỆ AN  CÔNG BỐ DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THỰC  HIỆN GẤP

Trong vụ Hè thu và vụ Mùa 2017, tính đến ngày 12/7/2017, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy được 90.539 ha lúa. Tại thời điểm báo cáo, lúa Hè thu đang thời kỳ cuối đẻ nhánh đến làm đòng, lúa Mùa đang ở thời kỳ đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. Nhìn chung, các trà lúa của tỉnh đều sinh trưởng và phát triển tốt. Kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An đã ghi nhận trên  lúa Hè thu và lúa Mùa sớm  bệnh lùn sọc đen đang phát sinh và có xu hướng lây lan gây hại nặng trên diện rộng. Toàn tỉnh có 292 ha nhiễm bệnh tại 3 huyện: Yên Thành 261 ha (tại các xã Nhân Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Đức Thành); Quỳnh Lưu 19,2 ha (các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Ngọc, An Hòa, Quỳnh Bá); Diễn Châu 11,8 ha (các xã Diễn Bình, Diễn Nguyên, Diễn Minh, Diễn Thái) với tỷ lệ cây bị hại phổ biến từ 5 – 10%, nơi cao tới 50 – 60%, cá biệt có nơi có 80 – 100% khóm bị bệnh. Các mẫu bệnh đã được giám định tại Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng khu IV và đã xác định lúa bị bệnh lùn sọc đen Phương Nam (Theo tờ trình số 77/TT&BVTV-BVTV, ngày 12/7/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3280/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017 về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa tại 3 huyện: Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh có kế hoạch cụ thể để phòng chống dịch theo đúng qui định của nhà nước.

Đến nay, lúa của một số tỉnh ở miền  Bắc cũng đã bị bệnh lùn sọc đen gây hại (kết quả chẩn đoán bệnh tại Viện BVTV, Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng khu IV) và  nguy cơ bùng phát thành dịch của bệnh này là rất cao.

Trước tình hình cấp bách này, Viện BVTV đã cử cán bộ đến các tỉnh để điều tra về tình hình dịch bệnh. Viện BVTV đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện để thực hiện tốt và kịp thời công tác giám định mẫu bệnh, phát hiện sớm các vùng có dịch cũng như đề xuất các giải pháp kịp thời để hạn chế tối đa các diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen, đảm bảo cho người dân yên tâm sản xuất.

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· Viện Bảo vệ thực vật xác định nguyên nhân gây bệnh vi rút khảm lá sắn tại Tây Ninh
· KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VI RÚT HẠI LÚA Ở PHÍA BẮC
· MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ HIỆN TRẠNG BỆNH VI-RÚT LÚA LÙN SỌC ĐEN PHƯƠNG NAM
· THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI LÚA TẠI HÀ NỘI
· KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN QUỐC TẾ VỀ KIỂM DỊCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RUỒI HẠI QUẢ Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM CHÂU Á.
· HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ MÔN NĂM 2017.
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
· ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU HTQT.....
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới