ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO  VỀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU HTQT.....

ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU HTQT.....

Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội thông báo về đề xuất nghiên cứu HTQT: UK Government’s Global Challenges Research Fund (GCRF).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DAAD- ĐỨC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DAAD- ĐỨC

Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD- Đức (Xin mời truy cập vào các đường link trong bài đăng để xem chi tiết)

TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017

TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017

TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017

Ngày 12/1/2018, Viện Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Hội nghị có sự tham gia đông đủ của toàn thể cán bộ công nhân viên Viện BVTV. Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị gồm có 04 đồng chí: Nguyễn Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Trịnh Xuân Hoạt, Phó Viện trưởng; Hà Minh Thanh, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng và Lê Thị Nga, Phó chủ công

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ MÔN NĂM 2017.

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ MÔN NĂM 2017.

Hàng năm, vào những ngày đầu của năm mới (4/1/2018), Bộ môn Côn trùng tiến hành Hội nghị Khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Khoa học và Công nghệ (KHCN) đạt được trong năm, đồng thời xây dựng kế hoạch và định hướng trọng tâm cho năm tới.

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN QUỐC TẾ VỀ KIỂM DỊCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RUỒI HẠI QUẢ Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM CHÂU Á.

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN QUỐC TẾ VỀ KIỂM DỊCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RUỒI HẠI QUẢ Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM CHÂU Á.

Khóa đào tạo ngắn hạn quốc tế về kiểm dịch và các giải pháp quản lý ruồi hại quả ở khu vực Đông Nam Châu Á.

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH.