Giới thiệu về Bộ môn bệnh cây
Ngày đăng : 06/07/2017

I.Thông tin chung

Chức năng: Nghiên cứu tác nhân gây bệnh cây trồng, nghiên cứu các biện pháp phòng trừ bệnh hại có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và an toàn với môi trường. Đào tạo và hợp tác nghiên cứu triển khai với các cơ quan trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu các tác nhân gây bệnh hại cây trồng, mối tương tác giữa ký sinh, ký chủ và môi trường.

+ Nghiên cứu qui luật hình thành dịch bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp và chiến lược quản lý bệnh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

+ Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phòng trừ có hiệu quả kinh tế và kỹ thuật bệnh hại trên cây trồng nông lâm nghiệp và các cây trồng khác.

+ Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực bệnh hại cây trồng. Đào tạo và huấn luyện nâng cao cho cán bộ kỹ thuật và người sản xuất.

+ Phát triển hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo đơn vị: Th.S. Tạ Hoàng Anh, Trưởng bộ môn 

                          ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bộ môn

                         
Các nhóm nghiên cứu:               

+ Nhóm nghiên cứu bệnh hại lúa.

                            + Nhóm nghiên cứu bệnh hại cây rau màu và biện pháp sinh học.

                            + Nhóm nghiên cứu bệnh hại cây ăn quả và công nghệ sinh học.

                            + Nhóm nghiên cứu bệnh hại và sản xuất cây có múi sạch bệnh.

Năng lực khoa học:

Nguồn nhân lực: 2 tiến sỹ, 13 thạc sỹ, 6 kỹ sư và 2 kỹ thuật viên. 


Phòng thí nghiệm và trang thiết bị: 4 phòng thí nghiệm, hệ thống nhà lưới, các trang thiết bị nghiên cứu sinh học phân tử như hệ thống ELISA, PCR, các thiết bị chuyên dụng...

II. Một số thành tựu chính của đơn vị

Đến nay, Bộ môn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật công nghệ phòng chống bệnh hại cây trồng trong phạm vi cả nước:

 Nhiều công trình được công nhận là tiến bộ kỹ thuật như công trình nghiên cứu phòng trừ các loại bệnh do vi rút, vi khuẩn, bệnh do nấm và các loại bệnh truyền qua hạt giống hại lúa; Các công trình nghiên cứu bệnh hại trên cây rau màu; nghiên cứu phục tráng và làm sạch bệnh greening và các bệnh vi rút khác cho cây ăn quả có múi; Công trình nghiên cứu bệnh hại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày...

Tuyển chọn được nhiều giống lúa kháng bệnh đạo ôn, khô vằn năng suất cao, phẩm chất tốt, thích ứng cho từng vùng sinh thái như: giống IR.1820; IR.17494; KV.10, IR.50, IR.64, C.71 ; IR.32; IR.36 và giống lúa ITA.212.

 Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh hại cây trồng: Chế phẩm nấm Trichoderma trừ bệnh hại trong đất; chế phẩm BE và BC trừ bệnh héo xanh vi khuẩn và bệnh vàng lá trên cà chua do nấm Fusarium.

Biên soạn được nhiều tài liệu về kỹ thuật chẩn đoán, quản lý bệnh hại cây trồng dưới hình thức sách in, băng video, đĩa CD, tờ dơi... phục vụ công tác đào tạo trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật cho sinh viên các trường đại học nông nghiệp, cho cán bộ của các Chi cục bảo vệ thực vật, cán bộ khuyến nông và nông dân.

Chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện các dự án kinh tế xã hội, dự án khuyến nông trong phạm vi cả nước.

Bộ môn đã và đang hợp tác với các Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục BVTV, chi cục Khuyến nông các tỉnh; Hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế như: Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR); Trường ĐH tổng hợp Florida, Hoa kỳ; Viện Khoa học công nghệ nông nghiệp (NIAST) Hàn quốc; IRD (Pháp); CIRAD- FLHOR, WB,  ICRISAT…thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và đào tạo nguồn lực.

III. Các giải thưởng đơn vị đã được nhận:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT, năm 2004, 2007.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2005

- Huân chương lao động hạng 3, năm 1996

- Huân chương lao động hạng 2, năm 2006

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn bệnh cây, Viện Bảo vệ thực vật; Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội;

Điện thoại: 024 38362 392; Fax: 024 38363 563
E-mail: bcbvtv@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :