Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 Hội đồng KHCN Viện Bảo vệ thực vật
Ngày đăng : 21/07/2016

Hội đồng KHCN đóng vai trò quan trọng trong công tác tư vấn cho Viện trưởng về KHCN. Nhằm đánh giá các hoạt động KHCN của Viện, ngày 12 tháng 7, Hội đồng đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết, nêu bật những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm năm 2016. Hội đồng KHCN Viện đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Viện trưởng trong lĩnh vực KHCN, góp phần duy trì và đẩy mạnh công tác triển khai, kế hoạch khoa học, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài và dự án. Đồng thời, các thành viên Hội đồng KHCN Viện cũng tích cực tham gia công tác thông tin tuyên truyền, tham dự các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế cũng như công tác đào tạo và hợp tác quốc tế. Bên cạnh những thành tích đạt được, HĐKH cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế như: chưa tổ chức thường xuyên hội thảo và seminar khoa học trong Viện; công tác duyệt ý tưởng, đề cương chưa được thường xuyên. Cuộc họp diễn ra sôi nổi, có nhiều ý kiến xây dựng, tập trung vào việc đề ra các giải pháp khắc phục và phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2016 cũng như trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận tại hội nghị, chủ tịch HĐKH khẳng định sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò tư vấn trong định hướng và xây dựng kế hoạch nghiên cứu;  kiểm tra, tư vấn cho các đề tài và dự án đang thực hiện; tư vấn và duyệt thuyết minh kịp thời cho đề tài; tổ chức tốt công tác nghiệm thu đề tài và dự án; và tăng cường phối hợp; hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức đào tạo, nghiên cứu KHCN trong nước và quốc tế; và tổ chức thường xuyên hội thảo và seminar khoa học trong Viện. Đồng thời, trong thời gian tới, sẽ kiện toàn lại Hội đồng KHCN Viện.

 

Hội đồng KHCN Viện BVTV

Các thông tin khác :
· Kiểm tra tiến độ đề tài “Ứng dụng công nghệ để phục tráng và phát triển sản xuất cam, quýt theo hướng sản xuất hàng hóa”
· KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· BẢO VỆ THỰC VẬT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỚI NÔNG SẢN AN TOÀN
· Giám đốc các Dự án Hợp tác kỹ thuật khu vực Châu Á Thái Bình Dương (TC) và Đại diện ACIAR tại Việt Nam tới thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật
· HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NHIỆM KỲ 2016 - 2021
· CHÂU CHẤU TRE Ceracris (Orthoptera: Acrididae) Ở VIỆT NAM
· Kiểm tra mô hình tái canh Cà phê tại Đăk Mil và Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
· Tập đoàn SOLVAY tới thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật
· Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2017
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới