HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA VIỆN BVTV
Ngày đăng : 24/07/2020
Các thông tin khác :
· ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH CỦA NẤM PHOMOPSIS ASPARAGI TRÊN CÂY MĂNG TÂY TRỒNG VÀ CÂY MĂNG TÂY DẠI Ở NHẬT BẢN
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP SINH HỌC PHÒNG TRỪ MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH VÙNG RỄ TRÊN CÂY CAM, QUÝT TẠI TỈNH HÒA BÌNH”
· BỆNH VÀNG LÁ CÂY CÓ MÚI ĐANG ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG
· TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM Trichodesma aspereiium VỚI NẤM Fusarium solani GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI HÒA BÌNH
· HỘI THẢO GIỚI THIỆU QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ
· NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC THANH NIÊN
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới