HỘI THẢO: DỰ BÁO VÀ QUẢN LÝ CÔN TRÙNG NGOẠI LAI GÂY HẠI
Ngày đăng : 04/12/2019

       Ngày 02 tháng 12, Viện Bảo vệ thực vật, đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Cục Bảo vệ thực vật; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Bảo vệ thực vất phía Bắc; Đại học Nông lâm Bắc Giang; Viện Nghiên cứu Ngô; Trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu 1….;7 chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật ở 1 số tỉnh Phía Bắc. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ thông tin và trình bày 1 số kết quả nghiên cứu về côn trùng hại cây trồng, phương pháp dự báo các loài ngoại lai và biện pháp phòng chống.


      Tại hội thảo, các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trong nước và chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã chia sẻ về tình hình quản lý sâu hại nói chung, sự xuất hiện và quản lý sâu keo mùa thu và phương pháp dự báo các loài sinh vật ngoại lai.
     Trong buổi Hội thảo TS. Nguyễn Thị Thủy cũng trình bày “Sự xuất hiện và phân bố của sâu keo mùa thu hại ngô ở Việt Nam” và TS. Wang Zheng “Sự xuất hiện và quản lý sâu keo mùa thu ở Trung Quốc” hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu keo mùa thu không để lây lan trên diện rộng.
Một số hình ảnh của hội thảo:

 

Phòng Khoa học và HTQT - Viện BVTV

Các thông tin khác :
· HƠN 100 HỌC BỔNG TIẾN SĨ TOÀN PHẦN TẠI ĐÀI LOAN
· THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
· THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
· MỘT SỐ DẪN LIỆU KHOA HỌC VỀ LOÀI NGÀI CHÍCH HÚT QUẢ TRÊN CÂY CAM Ở HÒA BÌNH NĂM 2019
· CÔNG BỐ TÁC NHÂN MỚI NẤM PHYTOPYTHIUM VEXANS GÂY BỆNH THỐI RỄ VÀNG LÁ SẦU RIÊNG Ở VIỆT NAM
· THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2020
· LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀN QUỐC
· LUẬT TRỒNG TRỌT
· THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SỸ TẠI NEWZEALAND
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới