KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH VÀNG LÁ DI ĐỘNG HẠI LÚA
Ngày đăng : 17/08/2017

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI LÚA

1.   Cơ quan gửi mẫu: Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Dương

2.   Ngày nhận mẫu: 15/8/2017

3.   Đơn vị giám định mẫu: Bộ môn Bênh cây, Viện Bảo vệ thực vật      

4.   Đối tượng cây trồng: Cây Lúa

5.   Triệu chứng

-         Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương (HD-1): Cây lúa cao, một số dảnh có một số lá biến vàng (phiến lá vàng hoặc bị khảm vàng). Các lá vàng từ lá dưới lên, vàng từ chóp lá xuống và từ mép lá vào. Một số cây bị vàng toàn bộ các dảnh, có cây chỉ bị vàng một số dảnh đẻ sau.

-         Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại An Lâm, Nam Sách, Hải Dương (HD-2): Cây lúa cao, một số dảnh có một số lá biến vàng (phiến lá vàng hoặc bị khảm vàng). Các lá vàng từ lá dưới lên, vàng từ chóp lá xuống và từ mép lá vào. Tất cả các cây thu thập đều có triệu chứng này. Trên phiến lá có triệu chứng vết chích của rầy xanh đuôi đen (Nephotettix sp.) 

6. Kết quả giám định và kiến nghị

6.1. Kết quả giám định bệnh hại lúa Hải Dương

Địa điểm thu thập mẫu

Giai đoạn sinh trưởng

Kết quả giám định bệnh vàng lụi (RYSV)

Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương  (HD-1)

Làm đòng

+

An Lâm, Nam Sách, Hải Dương (HD-2)

Làm đòng

+

Ghi chú: +: Dương tính; Ngày đọc kết quả: 16/8/2017

            Mẫu bệnh hại lúa do Chi cục Trồng trọt & BVTV Hải Dương được giám định tại Viện Bảo vệ thực vật cho kết quả dương tính với bệnh vàng lụi (RYSV) hay còn gọi là bệnh vàng lá di động (RTYV)

6.2. Kiến nghị

- Điều tra định kỳ và ghi nhận diện tích nhiễm bệnh với các triệu chứng tương tự các mẫu đã giám định. Chỉ đạo phun thuốc hóa học trừ rầy xanh đuôi đen (Nephotettix sp.) là côn trùng môi giới truyền bệnh vi rút gây bệnh vàng lui.

- Chăm sóc cây lúa để tăng cường sức chống chịu của cây lúa với bệnh bằng bón phân kết hợp phun dinh dưỡng qua lá, phân vi lượng …, ưu tiên các sản phẩm có tác dụng kích thích ra rễ.

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :