MẪU ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
Ngày đăng : 15/11/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hà Nội, ngày……tháng…..năm 2019

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
(Dành cho những người dự tuyển công chức, viên chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 

Viện Bảo vệ thực vật

          Tên tôi là:………………………………………..Nam, Nữ:………………………..
          Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………..
          Thường trú:…………………………………………………………………………..
          Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………...
          Tốt nghiệp trường:……………………….Trình độ:………..Chuyên ngành………..
          Đơn vị dự tuyển:……………………………………………………………………..
          SBD:……………………………………………..; Mã dự tuyển:…………………...
         Sau khi xem thông báo các môn thi Kiếm thức chung, Ngoại ngữ, và Tin học của Hội đồng tuyển dụng viên chức    Viện Bảo vệ thực vật năm 2019 về kết quả điểm thi của tôi như sau:
          1. Môn Kiếm thức chung:…………….điểm
          2. Môn Ngoại ngữ:……………………điểm
          3. Môn Tin học:………………………điểm
         Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi.
         1. Môn………………………………………………………………………….
         2. Môn………………………………………………………………………….
         3. Môn…………………………………………………………………………..
         Tôi xin chân thành cảm ơn./.


Hà Nội, ngày……..tháng……..năm 2019


                                                                                                                               Người làm đơn

Các thông tin khác :
· NGÀI HÚT QUẢ HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI Ở HÒA BÌNH NĂM 2019
· THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2019
· HỘI THẢO: DỰ BÁO VÀ QUẢN LÝ CÔN TRÙNG NGOẠI LAI GÂY HẠI
· HƠN 100 HỌC BỔNG TIẾN SĨ TOÀN PHẦN TẠI ĐÀI LOAN
· THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
· THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
· MỘT SỐ DẪN LIỆU KHOA HỌC VỀ LOÀI NGÀI CHÍCH HÚT QUẢ TRÊN CÂY CAM Ở HÒA BÌNH NĂM 2019
· CÔNG BỐ TÁC NHÂN MỚI NẤM PHYTOPYTHIUM VEXANS GÂY BỆNH THỐI RỄ VÀNG LÁ SẦU RIÊNG Ở VIỆT NAM
· THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2020
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới