NGHIỆM THU CẤP CỞ SỞ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TỔNG HỢP (IPM) SÂU ĐỤC THÂN MÍA BỐN VẠCH ĐẦU NÂU (CHILOTUMIDICOSTALIS) VÀ BỆNH TRẮNG LÁ MÍA (PHYTOPLASMA) Ở VIỆT NAM
Ngày đăng : 06/11/2020


      Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu cấp đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu (Chilo tumidicostalis) và bệnh trắng lá mía (Phytoplasma) ở Việt Nam” do ThS. Mai Văn Quân chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.
      Mía (Saccharum officinarum L.) là cây công nghiệp quan trọng của ngành công nghiệp mía đường tại Việt nam và trên thế giới. Tại Việt Nam, mía được trồng nhiều và tập chung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam trung Bộ và Đông Nam Bộ và hình thành nhiều vùng nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp mía đường. Mía là cây trồng một lần nhưng lại có khả năng cho thu hoạch nhiều vụ, là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tích lũy, phát triển và gây hại.
        Các kết quả của đề tài đã đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm gồm: 05 bộ mẫu hình thái sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu với bộ phận gây hại, 02 bộ mẫu thiên địch chính của sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu, 02 bộ mẫu các loài côn trùng liên quan đến môi giới truyền bệnh trắng lá, 01 báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất mía có liên quan đến sự phát sinh, gây hại của sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu và bệnh trắng lá mía ở Việt Nam, 01 báo cáo về đặc điểm sinh học, qui luật phát sinh phát triển và yếu tố ảnh hưởng tới sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu tại Tây Ninh, 01 báo cáo về tác nhân, phương thức lan truyền, qui luật phát sinh phát triển và yếu tố ảnh hưởng tới bệnh trắng lá tại Khánh Hòa, 01qui trình quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu hại mía (Chilo tumidicostalis) và 01 qui trình quản lý tổng hợp (IPM) bệnh trắng lá mía được Bộ công nhận là TBKT tại Tây Ninh, 02 mô hình với qui mô 05ha/mô hình quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu, 02 mô hình với qui mô 05 ha/mô hình quản lý bệnh trắng lá mía ,01 bài đăng tạp chí nước ngoài, 06 bài đăng tạp chí chuyên ngành và đào tạo 02 ThS chuyên ngành Bảo vệ thực vật.
       Từ các sản phẩm trên, nhóm đề tài đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
      • Kết quả nghiên cứu sâu đục thân mía 4 vạch đầu nâu: Sâu đục thân mía 4 vạch đầu nâu chỉ xuất hiện tại một số vùng trồng mía ở Tây Ninh. Sâu có 4 pha phát dục, ở điều kiện nhiệt độ trung bình 28,3oC và độ ẩm 85,3% sâu có vòng đời là 61,3 ngày.
     Đã ghi nhận 04 giống mía có tính kháng tốt SĐMBVĐN là K84-200, KK3, K95-156 và K88-200 trong đó 2 giống có triển vọng cao là KK3 và LK 92-11.
     Mô hình quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu năm 2018-2019 và 2019-2020 tại Tây Ninh cho năng suất quy ra 10 CCS đạt 127,52-134,63 tấn/ha và 107,57-116,05 tấn/ha vượt 33,50-39,91% và 40,10-45,75% so với ruộng đối chứng. Tổng thu trên mô hình phòng trừ tổng hợp niên vụ 2018-2019 đạt 91,814-96,934 triệu đồng/ha và niên vụ 2019-2020 đạt 86,056-92,840 triệu đồng/ha, lãi thuần đạt 19,039-23,486 triệu đồng/ha vượt đối chứng 60,62-99,44% và 34,527-47,423 triệu đồng/ha vượt đối chứng 39,07-47,33%.
     Đã tổ chức 01 hội thảo xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật quản lý tổng hợp SĐTMBVĐN tại Tây Ninh cho 30 nông dân và cán bộ kỹ thuật vào ngày 16/09/2019, 01 hội thảo, hội nghị đầu bờ cho 50 cán bộ và nông dân trong vùng sản xuất mía tại Châu Thành- Tây Ninh.
     • Kết quả nghiên cứu bệnh trắng lá mía: Bệnh trắng lá mía gây hại tại Khánh Hòa do phytoplasma gây ra thuộc nhóm 16SrXI. Bệnh trắng lá mía lan truyền chủ yếu bằng hom giống nhiễm bệnh trên đồng ruộng, loài rầy Matsumuratettix hiroglyphicus là môi giới truyền phytoplasma gây bệnh trắng lá mía. Bệnh trắng lá mía gây hại trên tất cả các giống mía trồng phổ biến tại Khánh Hòa như Suphanburi7, K95-84, K95-156, K88-92, My55-14, KK3, K93-219, U-Thong 4, K2000-89 ... Tuy nhiên, các giống mía suphanburi 7, KK3, K95-84, K95-156, K88-92 có tỷ lệ nhiễm bệnh trắng lá thấp đến trung bình trong các giống khảo nghiệm, đồng thời các giống này đều có năng suất cao và ổn định
     Mô hình quản lý bệnh trắng lá mía có hiệu quả làm giảm tỷ lệ bệnh đồng thời làm gia tăng các yếu tố cấu thành năng suất mía. Mô hình thực hiện năm 2018-2019 có năng suất quy ra 10 CCS đạt 81,06- 81,09 tấn/ha vượt 23,21-25,20% và lãi thuần vượt so với đối chứng là 49,38 – 95,70% . Mô hình thực hiện năm 2019-2020 có năng suất quy ra 10CCS đạt 62,94-94,17 tấn/ha vượt 29,18-44,32% và lãi thuần vượt 29,18-99,24% so với đối chứng.
    Đã tổ chức 01 hội thảo nguyên nhân gây bệnh và biện pháp quản lý bệnh trắng lá mía tại Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa, 01 hội nghị đầu bờ và 01 lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 50 cán bộ kỹ thuật và nông dân tại Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa.
    Hội đồng KHCN nghiệm thu đã xem xét Hồ sơ và đánh giá kết quả đạt được của đề tài so với Thuyết minh Tổng thể và hợp đồng đã ký giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Viện Bảo vệ thực vật. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả của đề tài và đã đồng ý nghiệm thu cấp cơ sở. Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu cấp nhà nước kết quả thực hiện đề tài và thanh lý hợp đồng.

                                                                                                                  Phòng Khoa học và HTQT - Viện BVTV

Các thông tin khác :
· ỨNG DỤNG TRÌNH TỰ COI CHO VIỆC ĐỊNH LOẠI MẪU LOÀI BỌ XÍT MUỖI HELOPELTIS SP GÂY BỆNH HẠI TRÊN CÁC CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TẠI LÂM ĐỒNG
· MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFFICINALIS HOW.) TẠI QUẢNG NINH
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ CHẨN ĐOÁN, NHÂN GIỐNG SẠCH BỆNH VÀ QUẢN LÝ BỆNH VIRUS HỒ TIÊU”
· HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC LĨNH VỰC VI SINH - ENZYME
· HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CNSH TRONG LĨNH VỰC VI SiINH - ENZYME
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY CHANH LEO Ở VIỆT NAM
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY CHANH LEO Ở VIỆT NAM
· nghiem thu dt KIT
· NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới