NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”
Ngày đăng : 07/08/2020

 

      Viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng” do TS. Lại Tiến Dũng chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.
     Thay mặt Hội đồng, TS. Nguyễn Văn Liêm- Viện trưởng Viện BVTV- Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự phối hợp của nhóm đề tài trong việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong Hội đồng đánh giá các kết quả nghiên cứu một cách khách quan, công bằng.
     Các kết quả của đề tài đã đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm gồm: 2 giống cây đào, mận; 1.000 cây giống xuất vườn (500 cây đào ghép, 500 cây mận ghép); Xây dựng 03 mô hình phát triển cây ăn quả ôn đới theo hướng quản lý tổng hợp; 02 qui trình canh tác cây ăn quả ôn đới theo hướng quản lý tổng hợp và qui trình kỹ thuật ghép cải tạo; 02 hội ngh; 02 lớp tập huấn; 01 bài báo và các sản phẩm trung gian khác.
Từ các sản phẩm trên nhóm thực hiện đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Các giống đào, mận nhập nội sau trồng 2 năm đều sinh trưởng, phát triển khỏe, ra hoa, đậu quả sớm hơn giống địa phương. Nhân rộng mô hình trồng các giống đào ĐCS1, mận Tam Hoa bổ sung vào cơ cấu các giống cây ăn quả ôn đới đặc sản tại Lâm Đồng. Các giống này có nhiều ưu điểm trong đó thời gian thu hoạch đối với các giống đào là từ cuối tháng 3 -4, các giống mận từ cuối tháng 5- 6 trong năm. Khối lượng quả đào ĐCS1 trung bình từ 69,6- 79,02g/quả, mận Tam Hoa trung bình từ 26,21- 31,12g/quả, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện phát triển tại địa phương.

- Bên cạnh trồng mới có thể áp dụng phương pháp ghép cải tạo để thay thế các cây lâu năm, kém hiệu quả tại địa phương. Thời vụ ghép phù hợp là giữa tháng 11 đến hết tháng 12 hàng năm. - Đã ghi nhận được 7 loài sâu, bệnh hại trên các giống đào và 06 loài sâu, bệnh trên các giống mận. Trong đó, loài sâuđục ngọn và bệnh chảy gôm gây hại nặng nhất.

- Các loại thuốc trừ sâu đục ngọn có hiệu quả là thuốc Regent 800WG, thuốc DuPontTM Prevathon@5SC có hiệu quả phòng trừ đạt 81,22%, 76,43% sau 7 ngày xử lý.

- Thuốc Anvil 5SC và thuốc Agri-fos 400 có hiệu quả trừ bệnh chảy gôm do nấm Cytospora persoonii Nit gây ra với hiệu quả phòng chống từ 68,79% và 75,43%.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác và quản lý sâu bệnh hại cho 100 lượt cán bộ kỹ thuật và bà con nông dân tại địa phương

- Tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ về giới thiệu, trao đổi học thuật các kết quả cần áp dụng nhân rộng về giống, kỹ thuật canh tác, phương pháp và kỹ thuật ghép cải tạo nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng, mẫu mã sản phẩm.
     Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài. Đề nghị Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng nghiệm thu tổng kết kết quả thực hiện đề tài và thanh lý hợp đồng, đồng thời xem xét và cho nhóm thực hiện đề tài được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới.

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP SINH HỌC PHÒNG TRỪ MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH VÙNG RỄ TRÊN CÂY CAM, QUÝT TẠI TỈNH HÒA BÌNH”
· BỆNH VÀNG LÁ CÂY CÓ MÚI ĐANG ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG
· TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM Trichodesma aspereiium VỚI NẤM Fusarium solani GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI HÒA BÌNH
· HỘI THẢO GIỚI THIỆU QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ
· NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC THANH NIÊN
· QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG MỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· NGHIỆM THU CẤP CỞ SỞ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TỔNG HỢP (IPM) SÂU ĐỤC THÂN MÍA BỐN VẠCH ĐẦU NÂU (CHILOTUMIDICOSTALIS) VÀ BỆNH TRẮNG LÁ MÍA (PHYTOPLASMA) Ở VIỆT NAM
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới