NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Ngày đăng : 22/09/2020


       Phú Yên là một trong 10 tỉnh có diện tích trồng sắn lớn nhất cả nước. Tháng 9/2014, rệp sáp bột hồng (RSBH) lần đầu tiên xuất hiện và gây hại tại xã An Hải, huyện Tuy An với diện tích khoảng 40 ha, năm 2015 RSBH xuất hiện sớm hơn và phân bố trên diện rộng hơn. Kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên ghi nhận từ 1/4/2015 mới chỉ phát hiện có 2ha bị gây hại với tỷ lệ 5-10%, đến ngày 28/5/2015 diện tích sắn bị RSBH đã tăng gần 80 lần. Ban đầu chỉ bị hại ở một huyện nhưng ngay sau đó đã phát tán và gây hại ở hầu hết các huyện trồng sắn trong tỉnh, diện tích sắn bị hại lên đến 156,5ha và tỷ lệ hại từ 10-90% tại 7 huyện thị. Trong đó 2 huyện có diện tích bị hại và tỷ lệ hại cao nhất là Đồng Xuân với 66ha và tỷ lệ hại cao nhất là 30%, sau đó là huyện Sông Hinh với 63,6 ha với 41 ha có tỷ lệ hại từ 31-90%). Đến cuối năm 2015, đầu năm 2016 diện tích sắn Phú Yên bị RSBH lên tới trên 300ha. Đứng trước nguy cơ bùng phát dịch RSBH gây hại, từ năm 2017, Viện BVTV đã tiến hành thực hiện đề tài "Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp RSBH (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ" do TS. Nguyễn Thị Thủy chủ trì.
      Sau 3 năm thưc hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã xác định được 7 loài rệp sáp họ Pseudococcidae. Bổ sung 3 loài rệp sáp vào thành phần sâu hại sắn ở nước ta là Planacoccus sp., Phenacoccus solenopsis và Phenacoccus sp. Đồng thời đã xác định được các giải pháp phòng chống RSBH có hiệu quả. Từ hiệu quả của mô hình và được nhân rộng trong sản xuất, quy trình quản lý tổng hợp RSBH đã được Cục BVTV công nhân là tiến bộ kỹ thuật mới, đây là cơ sở pháp lý để chuyển giao vào sản xuất trong những năm tiếp theo. Đặc biêt, quy trình được ưu tiên sử dụng ong ký sinh Anagyrus lopezi để quản lý RSBH hại sắn.
     Các kết quả nghiên cứu đã được UBND tỉnh Phú Yên thành lập Quyết định nghiệm thu và giao Sở Khoa học & Công nghệ Phú Yên tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở. 100% thành viên tham dự Hội đồng (Sở Khoa học và Công Nghệ Phú Yên; Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ; Đại học Phú Yên; Đại học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên; Hội côn trùng học Việt Nam; Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tuy An, huyện Sông Hinh) đã đánh giá cao kết quả đạt được và đồng ý nghiệm thu kết quả, các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình cũng có mặt tại Hội nghị nghiệm thu để Lãnh đạo Sở, Hội đồng KHCN chất vấn thêm về các nội dung triển khai và đều có mong muốn được tiếp tục triển khai trong năm tới, người dân đánh giá hiệu quả kinh tế tăng trên 20%, hàm lượng tinh bột cao hơn hẳn so với sản xuất thông thường.
     Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị nhóm thực hiện đề tài tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và được nghiệm thu cấp Nhà nước.
     Chúc mừng chủ trì cùng nhóm thực hiện đề tài đã có nhiều đóng góp mới vào thực tiễn sản xuất sắn cho tỉnh Phú Yên và phụ cận.

Một số hình ảnh tại Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp thiết thực hiện tại Phú Yên:

Thư ký Hộ đồng Công bố Quyết định

 TS. Nguyễn Thị Thủy – Báo cáo tóm tắt Kết quả nghiên cứu và chuyển giao


Các hộ nông dân thực hiện mô hình tham dự Hội nghị nghiệm thu

Ông. Dương Bình Phú – Chủ tịch HĐ, Giám đốc Sở KHCN Phú Yên - Kết luận Hội nghị

 

                                                                                                        Phòng Khoa học và HTQT - Viện BVTV

Các thông tin khác :
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC THANH NIÊN
· QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG MỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· NGHIỆM THU CẤP CỞ SỞ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TỔNG HỢP (IPM) SÂU ĐỤC THÂN MÍA BỐN VẠCH ĐẦU NÂU (CHILOTUMIDICOSTALIS) VÀ BỆNH TRẮNG LÁ MÍA (PHYTOPLASMA) Ở VIỆT NAM
· ỨNG DỤNG TRÌNH TỰ COI CHO VIỆC ĐỊNH LOẠI MẪU LOÀI BỌ XÍT MUỖI HELOPELTIS SP GÂY BỆNH HẠI TRÊN CÁC CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TẠI LÂM ĐỒNG
· MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFFICINALIS HOW.) TẠI QUẢNG NINH
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ CHẨN ĐOÁN, NHÂN GIỐNG SẠCH BỆNH VÀ QUẢN LÝ BỆNH VIRUS HỒ TIÊU”
· HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC LĨNH VỰC VI SINH - ENZYME
· HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CNSH TRONG LĨNH VỰC VI SiINH - ENZYME
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY CHANH LEO Ở VIỆT NAM
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới