QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)
Ngày đăng : 25/12/2020

Để xem chi tiết "QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)" ban hành kèm theo công văn số 2503/SNN-TT&BVTV, ngày 07/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. Xin mời truy cập Tại đây

Các thông tin khác :
· TỜ RƠI " SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ (Spodoptera frugiperda) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG"
· NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP THIẾT THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
· ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY XANH CHE BÓNG TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA”
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BVTV NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021
· QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỆNH HÉO VÀNG LÁ CHUỐI
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới