QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)
Ngày đăng : 25/12/2020

Để xem chi tiết "QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)" ban hành kèm theo công văn số 2503/SNN-TT&BVTV, ngày 07/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. Xin mời truy cập Tại đây

Các thông tin khác :
· TỜ RƠI " SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ (Spodoptera frugiperda) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG"
· NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP THIẾT THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
· ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới