Tạp chí BVTV số 2 năm 2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Lê Xuân Vị, Lê Thị Tuyết Nhung, Kim Thị Hiền, Trịnh Xuân Hoạt, Trần Út &  Trương Công Quang - Triệu chứng gây hại, diễn biến mật độ và hiệu lực của một số thuốc sinh học đối với rệp muội (Neomyzus sp.) hại cây sâm ngọc linh tại Quảng Nam The Symptom, Density Dynamic and Eefficacy of Some Bio-Pesticides to Aphid (Neomyzus sp.) in Vietnamese Ginseng in Quang Nam Province

Tải về

2

Trịnh Xuân Hoạt, Hoàng Thị Bích Thảo, Dương Thị Nguyên, Bùi Văn Dũng, Lê Thị Kiều Trang - Diễn biến mật độ quần thể bọ phấn trắng Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) trên cây sắn và hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật Population Dynamic of Whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) on Cassava and Efficacy of Some Pesticides

Tải về

3

Trần Văn Huy, Hà Minh Thanh, Ngô Văn Dũng, Lê Tuấn Tú, Nguyễn Thị Nga, Hà Thị Thu Thủy & Nguyễn Thị Như Quỳnh – Sử dụng chế phẩm sinh học Metarhizium anisopliae phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa Longissima) trên đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa, Việt Nam Application of Metarhizium anisopliae to Control Brontispa longissima Gestro, Case Study in Nam Yet Island, Truong Sa Islands, Vietnam

Tải về

4

Vũ Thị Phương Bình, Lê Hữu Chí, Trương Thị Nhàn, Trần Ngọc Khánh, Lê Đình Thao, Hà Minh Thanh & Lê Thu Hiền Một số kết quả nghiên cứu bệnh héo vàng hại cây chuối tây (bệnh Panama) tại huyện phong thổ tỉnh Lai Châu Some Studies of Panama Yellow Wilt Disease Damaging Bananas in Phong Tho District, Lai Chau Province

Tải về