KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Một số đặc điểm sinh học và tập tính sinh sống của sâu đục thân hại cói
(
Bactra venosana Zeller) tại tỉnh Trà Vinh

Some Data on The Biology and Behaviours of Nutsedge Borer (Bactra
venosana
Zeller) in Tra Vinh Province
Nguyễn Hồng Ửng

Tải về

2

Thành phần loài rệp sáp giả (Hemiptera: Pseudococcidae) hại cây ăn quả
có múi tại Hòa Bình năm 2020 và 2021

Mealybug Species (Hemiptera: Pseudococcidae) on Citrus in Hoa Binh in
2020 & 2021
Đào Thị Hằng, Bùi Thị Phúc, Phùng Sinh Hoạt, Lê Ngọc Hoàng, Quyền Ngọc
Dung, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thúy Hằng, Lê Mai Nhất, Nguyễn Hồng Yến,
Phạm Hồng Hiển

Tải về

3

Điều tra quy luật phát sinh phát triển của rầy chổng cánh Diaphorina citri
Kuwayama trong năm tại huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Survey on Population Dynamic of Psyllids Diaphorina citri Kuwayama in Year in
Tra On District, Vĩnh Long Province
Nguyễn Phước Sang, Lê Quốc Điền, Phan Thị Thu Hiền

Tải về

4

Khảo sát khả năng sinh trưởng của hai loài ruồi đục quả (Bactrocera
dorsalis
Bactrocera correcta) trên quả bưởi Da Xanh

Study on The Growth of Both Fruits Flies (Bactrocera dorsalis and Bactrocera
correcta)
on Green-Skined Pomelo
Nguyễn Thị Phương Uyên, Lê Thị Diệu Trang, Huỳnh Thị Ngọc Diễm, Đỗ Văn Vấn
và Huỳnh Thanh Vinh

Tải về

5

Một số đặc điểm hình thái và sinh học của ong Brachymeria euploeae
Westwood (Hymenoptera: Chalcididae) – loài ong ký sinh nhộng tiềm
năng của sâu đầu đen
Opisina arenosella Walker (Lepidoptera:
Xylorictidae) hại dừa

Some Morphological and Biological Characteristics of Brachymeria euploeae
Westwood (Hymenoptera: Chalcididae) – A Potential Pupal Parasitoid on Coconut
Black-Headed Caterpillar,
Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Xylorictidae)
Lê Khắc Hoàng, Nông Hồng Quân, Nguyễn Thị Minh Thi, Nguyễn Thị Thúy
Ngân, Nguyễn Tuấn Đạt

Tải về

6

Ảnh hưởng của liều lượng phân ủ hoai mục và phân hữu cơ vi sinh đến
sinh trưởng phát triển, năng suất và bệnh hại cây bí đao (
Benincasa
hispida
(Thunb.) trong sản xuất theo hướng hữu cơ

Effects of Dosage of Compost and Some Types of Microbial Organic Fertilizers
on The Growth, Development and The Yield of
Benincasa hispida (Thunb.)
Organic Produced
Phan Thị Thu Hiền

Tải về

7

Ảnh hưởng của NPK và chế phẩm phun qua lá tới năng suất giống dưa
chuột F1 GALAXY102 trồng tại Huyên Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Effects of NPK and Foliar Fertilizer on The Yield and Quality of Cucumber in
Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Phan Thị Thu Hiền

Tải về

8 Hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu đầu đen hại dừa
Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Xylorictidae) tại Bến Tre

Effectiveness of Insecticides for Controlling Coconut Black-Headed Caterpillar
Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Xylorictidae) in Ben Tre Province
Lê Khắc Hoàng, Nông Hồng Quân, Nguyễn Thị Minh Thi, Phùng Minh Lộc,
Nguyễn Thái Thúy Duy, Nguyễn Tuấn Đạt
Tải về