Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ và tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 đợt I....

Để xem chi tiết "Công bố tác nhân mới nấm Phytopythium vexans gây bệnh thối rễ vàng lá sầu riêng ở Việt Nam". Xin mời truy cập  Tại đây  ...

Để xem chi tiết về " Một số dẫn liệu khoa học về loài ngài chích hút quả trên cây cam ở Hòa Bình năm 2019". Xin mời truy cập tại đây  ...

Để xem kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Viện BVTV năm 2019. Xin mời truy cập tại đây  ...

Để xem kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Viện BVTV năm 2019. Xin mời truy cập tại đây  ...

Hơn 100 học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Academia Sinica - Đài Loan...

Ngày 02 tháng 12, Viện Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Cục Bảo vệ thực vật; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Bảo vệ thực vất phía Bắc; Đại học Nông lâm Bắc Giang; Viện Nghiên cứu Ngô; Trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu 1….;7 chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật ở 1 số tỉnh Phía Bắc. Hội thảo nhằm mục đích ...

Để xem chi tiết Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019. Xin mời truy cập tại đây...