Để xem chi tiết bào báo " Lần đầu ghi nhận loài rầy hại lá cay xoài ở Việt Nam". Xin mời truy cập Tại đây...

Để xem thông tin chi tiết " Chương trình học bổng thạc sỹ Australia vòng tuyển chọn 2020". Xin mời truy cập Tại đây...

 Để xem thông tin chi tiết về "Thông báo Chương trình học bổng tiến sỹ tại Newzealand". Xin mời truy cập Tại đây và Tại...

Luật Trồng trọt được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018...

Chiều ngày 17/12/2019, Viện Bảo vệ thực vật (PPRI) đã đón tiếp đoàn khách của Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) đến thăm và làm việc. Về phía Viện Bảo vệ thực vật, Viện trưởng TS. Nguyễn Văn Liêm chủ trì tiếp đón đoàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện, bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch thực vật, phòng KH&HTQT. Mục đích của chuyến thăm và làm việc là nhằm ký kết dự án hợp tác về dự báo sâu ...

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ và tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 đợt I....

Để xem chi tiết "Công bố tác nhân mới nấm Phytopythium vexans gây bệnh thối rễ vàng lá sầu riêng ở Việt Nam". Xin mời truy cập  Tại đây  ...

Để xem chi tiết về " Một số dẫn liệu khoa học về loài ngài chích hút quả trên cây cam ở Hòa Bình năm 2019". Xin mời truy cập tại đây  ...