Hơn 100 học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Academia Sinica - Đài Loan...

Ngày 02 tháng 12, Viện Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Cục Bảo vệ thực vật; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Bảo vệ thực vất phía Bắc; Đại học Nông lâm Bắc Giang; Viện Nghiên cứu Ngô; Trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu 1….;7 chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật ở 1 số tỉnh Phía Bắc. Hội thảo nhằm mục đích ...

Để xem chi tiết Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019. Xin mời truy cập theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/17gMW5gTWDOvc9at3thF0jdxM5zt2V2jk/view?usp=sharing...

Ngài hút quả (fruit piercing moth) [Noctuidae: Lepidoptera] là sâu hại quan trọng đối với cây ăn quả ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới từ châu Phi đến khu vực Đông Nam Á, Australia và khu vực Thái Bình Dương. Trưởng thành gây hại ở giai đoạn quả chín và đang trong quá trình chín trên nhiều loại quả như quả có múi, khế, ổi, xoài, đu đủ, chuối, sung, hồng, nhãn, kiwi, cà tím và dưa chuột (Leong & Kueh, 2011). Banziger ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng…..năm 2019 ĐƠN XIN PHÚC KHẢO(Dành cho những người dự tuyển công chức, viên chức) Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019  Viện Bảo vệ thực vật           Tên tôi là:………………………………………..Nam, Nữ:………………………..          Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………..          Thường trú:…………………………………………………………………………..          Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………...          Tốt nghiệp trường:……………………….Trình độ:………..Chuyên ngành………..          Đơn vị dự ...

Để xem thông tin chi tiết Quyết định về viẹc công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2. Xin mới truy cập vào đường link sau. https://drive.google.com/file/d/11kY3VR-Xhi2xQ9Xn7386Vu4SbMVA1myv/view?usp=sharing...

Xem thông tin chi tiết : Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Viện Bảo vệ thực vật năm 2019, xin mời truy cập vào đường link sau.  https://drive.google.com/file/d/16xyPmb62Z_ZVhYy27vDYyoEkekyqGL4H/view?usp=sharing...

Sâu keo mùa thu (SKMT) (Spodopter furgiperda) là loài côn trùng có nguồn gốc từ vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới của châu Mỹ. SKMT đã có mặt và gây hại tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ký chủ ưa thích của SKMT là cây ngô, nhưng cũng có thể gây hại trên 300 loài thực vật khác nhau, trong đó có những loài cây trồng quan trọng như: lúa, mía, kê, lúa mì, cây rau, bông (CABI, 2019)....