Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Viện Bảo vệ thực vật đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ Hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế....

Báo NNVN ra ngày 22/5/2018 đăng bài: “Nguy cơ vùng cam Văn Chấn bị xóa sổ”, ngày 6/6/2018, Bộ NN- PTNT tổ chức đoàn công tác do TS Lê Văn Đức, Cục phó Cục trồng trọt, TS Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện BVTV tiến hành thị sát vùng cam Văn Chấn tại thị trấn Nông trường Trần Phú....

          Ngày 6 tháng 6 năm 2018, đoàn công tác Viện Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Cục Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và BVTV Yên Bái đã tiến hành điều tra tình hình bệnh hại trên cây ăn quả có múi tại Thị trấn Nông trường Trần Phú huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nhằm xác định mức độ gây hại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp quản lý bệnh. Căn cứ vào kết quả giám định ...

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, tại xã Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên, Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Hưng Yên tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết qủa thực hiện mô hình quản lý tổng hợp sâu đục quả vải lai chín sớm thuộc đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ quản lý tổng hợp sâu đục quả vải lai chín sớm tại huyện Phù Cừ, Hưng Yên”...

HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI...

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ TÁI CANH SỚM CÂY CÀ PHÊ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG....

CHẨN ĐOÁN BỆNH CỦA CÂY TRỒNG (Plant Disease Diagnostic)...

TRỒNG VÀ HƯỚNG DẪN, KHUYẾN CÁO TRỒNG CÂY NGŨ SẮC Lantana camara LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP...