HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BVTV NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BVTV NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

Ngày 26/1/2021, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Văn Liêm – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. Trịnh Xuân Hoạt – Phó Viện trưởng; TS. Hà Minh Thanh – Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức Viện Bảo vệ thực vật.

NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY  XANH CHE BÓNG TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA”

NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY XANH CHE BÓNG TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA”

Viện Bảo vệ thực vật tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu 03 quy trình kỹ thuật của đề tài “Nghiên cứu biện pháp phòng chống tổng hợp các loại sâu bệnh chính hại cây xanh che bóng trên quần đảo Trường Sa” do TS. Hà Minh Thanh - Viện Bảo vệ thực vật chủ trì. Chủ trì nhóm đề tài đã trình bày báo cáo cơ sở khoa học để xây dựng quy trình. Trên cơ sở đó Hội

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ  NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA

Năm 2020 đã bị tác động bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng đến con người như dịch bệnh Covid-19, thiên tai (bão lũ, hạn hán, sạt lở đất ...). Trong đó, Bình Thuận cũng là tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19. Với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan chủ trì và địa phương nên tiến độ thực hiện Dự án “Phối hợp biện pháp triệt sản côn trùng với các biện pháp khác để quản lý tổng