Để biết thông tin chi tiết tạp chí BVTV ...

Số chuyên đề kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Bảo vệ thực vật...

                                                                                                                                                               Để biết thông tin chi tiết tạp chí BVTV ...

                                                                                                                                                                   Để biết thêm thông tin chi tiết ...

                                                                                                                                                                 Để biết thông tin chi tiết tạp chí BVTV ...

                                                                                                                                                                Để  biết thông tin chi tiết tạp chí ...

  Để xem thông tin chi tiết tạp chí BVTV số 6 năm 2019. Xin mời truy cập Tại đây...

   Để xem thông tin chi tiết tạp chí BVTV số 5 năm 2019. Xin mời truy cập Tại Đây...