Thăm mô hình ứng dụng các biện pháp thân thiện với môi trường trong phòng chống bệnh mốc sương và thán thư trên cà chua và ớt
Ngày đăng : 26/05/2014

Thực hiện quy chế về quản lý nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước đối với đề tài “Nghiên cứu  ứng dụng biện pháp thân thiện với môi trường phòng chống bệnh mốc sương (Phytophthora sp.), bệnh thánh thư (Colletotrichum sp.) trên cây cà chua và ớt” thuộc đề tài Nghị định thư Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 27/4/2014 Viện BVTV đã tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả mô hình phòng trừ bệnh thán thư hại ớt tại Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá về phía cơ quan Trung ương gồm:

TS. Phạm Công Hoạt, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn và các các đồng chị đại diện cho các phòng ban chức năng của Bộ; TS. Trịnh Xuân Hoạt, Phó Viện trưởng Viện BVTV và Phòng Khoa học & HTQT.

Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho UBND xã An Thịnh, Hội nông dân và các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình.

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài phòng trừ bệnh mỗ sương và bệnh thán thư

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thúy Hạnh, chủ nhiệm đề tài báo cáo một số kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài, đoàn kiểm tra đã tới thăm các mô hình phòng trừ bệnh thán thư, mốc sương hại cà chua và ớt tại Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.

Thăm mô hình trồng ớt tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, các thành viên trong đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần làm việc của nhóm tác giả, kết quả thực hiện đáp ứng đúng các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng, quy trình kỹ thuật đã được chuyển giao cho người dân. Xác định ớt là cây trồng chủ lực và không thể thiếu trong cơ cấu mùa vụ, cây trồng và là cây trồng mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, chính quyền và người dân đã dành nhiều diện tích đất để xây dựng mô hình trồng ớt. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp như áp dụng chế phẩm BS2 xử lý đất để phòng trừ bệnh mốc sương, thán thư, sử dụng giống chống chịu và có tính thích ứng cao; nguồn nước tưới; luân canh cây trồng; vệ sinh đồng ruộng…năng suất ớt tại đây đã đạt từ 8 – 10 tấn/ha, giá bán 7 – 8 ngàn đồng/kg.

Bên cạnh những kết quả đánh khích lệ đó, đoàn kiểm tra cũng đề nghị chủ nhiệm đề tài cần quan tâm tới một số dịch hại khác trên cây ớt để có biện pháp phòng chống một cách hiệu quả nhất.

Mô hình trồng ớt tại Lương Tài, Bắc Ninh

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· Chọn tạo giống lúa chống chịu rầy nâu
· HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG PHÁT TRIỂN KHCN BẢO VỆ THỰC VẬT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
· SẢN XUÁT THÀNH CÔNG NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TẠI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· Lễ ký kết hợp tác chiến lược
· Bệnh đốm trắng hại thanh long và những giải pháp đang được ứng dụng để phòng chống bệnh ngoài sản xuất
· HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VỚI ĐẠI HỌC BOLOGNA-Ý VỀ BỆNH THỰC VẬT DO PHYTOPLASMA GÂY RA
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· TÀI LIỆU THAM KHẢO
· QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐỐM NÂU HẠI THANH LONG
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới