THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI LÚA TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng : 21/09/2017

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI LÚA TẠI HÀ NỘI

 1.   Cơ quan gửi mẫu:

-          Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

2.   Ngày nhận mẫu: 14/9/2017

3.   Đơn vị giám định mẫu: Bộ môn Bênh cây, Viện Bảo vệ thực vật     

4.   Đối tượng cây trồng: Cây Lúa

5.   Triệu chứng:

-         Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội (Cây lúa thu thập ở giai đoạn trỗ): Cả 5 cây lúa đều mang triệu chứng của bệnh bạc lá - Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas oryzea gây ra, ở mức độ khá nặng.

-         Riêng cây số 1 và cây số 2 (mẫu HN-1 và HN-2) cùng biểu hiện một số triệu chứng giống nhau và giống với bệnh lùn sọc đen phương nam, gồm: lá xanh đậm (nhẹ), lá non mới hình thành dị dạng, nhỏ và ngắn lại, xoắn lá nhẹ.  Cây lúa có hiện tượng đâm chồi thứ cấp trên các đốt thân phía trên gốc. Tại các đốt  có đâm  chồi thứ cấp xuất hiện rễ bất định mọc ngược- đây là một trong những triệu chứng chung nhiễm vi rút họ Reoviridae  như lùn sọc đen và lùn sọc đen phương nam. Bóc bẹ thân thì chưa phát hiện triệu chứng u sần màu sáp trắng hoặc nâu đến nâu đen. Ngoài ra các lá già đều biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh bạc lá vi khuẩn (do vi khuẩn Xanthomonas oryzea gây ra).

-         Các cây lúa số 3,4,5 (mẫu HN-3,HN-4 và HN-5) cùng biểu hiện các triệu chứng giống nhau là nhiễm bệnh bạc lá nặng nhưng không có các triệu chứng như đã nêu với cây lúa số 1 và số 2 ở trên.

6. Kết quả giám định

6.1. Kết quả giám định bệnh hại lúa tại Hà Nội

Bảng 1: Kết quả giám định mẫu lúa thu tại Thạch Thất ( Hà Nội)

 

TT

Mẫu

Triệu chứng

SRBSDV

1

HN-1

Lá xanh đậm nhẹ, lá xoăn, đẻ nhánh trên đốt thân, rễ bất định mọc ngược tại các đốt thân có chồi thứ cấp. hai lá non trỗ không thoát, chun lại. Lá già nhiễm bệnh bạc lá nặng.

+

2

HN-2

Lá xanh đậm nhẹ, lá xoăn, đẻ nhánh trên đốt thân, rễ bất định mọc ngược tại các đốt thân có chồi thứ cấp. Một lá non trỗ không thoát, chun lại. Lá già nhiễm bệnh bạc lá nặng.

+

3

HN-3

Lá xanh đậm nhẹ, Lá già nhiễm bệnh bạc lá nặng.

-

4

HN-4

Lá xanh đậm nhẹ, Lá già nhiễm bệnh bạc lá nặng.

-

5

HN-5

Lá xanh đậm nhẹ, Lá già nhiễm bệnh bạc lá nặng.

-

          Ghi chú: +: Dương tính; Ngày đọc kết quả: 19/9/2017

                           -: Âm tính

 

6.2. Kết luận

            Mẫu bệnh hại lúa do Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội  được giám định tại Viện Bảo vệ thực vật cho kết quả như sau:

            + Mẫu HN-1 và HN-2 dương tính với virút lúa lùn sọc đen phương nam (SRBSDV)

            + Mẫu HN-3, HN-4 và HN-5: âm tính với virút lúa lùn sọc đen phương nam.

            + Cả 5 mẫu:   nhiễm bệnh bạc lá vi khuẩn nặng

                                                                                                                                                        Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN QUỐC TẾ VỀ KIỂM DỊCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RUỒI HẠI QUẢ Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM CHÂU Á.
· HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ MÔN NĂM 2017.
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
· ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU HTQT.....
· CÔNG TRÌNH THÁNG 3
· TRỒNG VÀ HƯỚNG DẪN, KHUYẾN CÁO TRỒNG CÂY NGŨ SẮC Lantana camara LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP
· CHẨN ĐOÁN BỆNH CỦA CÂY TRỒNG (Plant Disease Diagnostic)
· HỘI THẢO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP TÁI CANH SỚM CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐẮK NÔNG
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới