Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2022
Ngày đăng : 25/03/2021

Ngày 23/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 71/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2022.

 

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh quan tâm có thể xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Thông báo số 71/TB-SKHCN.

- Hồ sơ đề xuất đặt hàng gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu);

+ Danh mục tổng hợp (nếu có từ 02 đề xuất đặt hàng trở lên).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 31/3/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời gửi qua email: tbho.skhcn@kiengiang.gov.vn để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học, điện thoại (0297) 3876.586 để được hướng dẫn/.

Tệp đính kèm

TB đề xuất đặt hàng.pdf

Mauphieu.doc


Nguồn: skhcn.kiengiang.gov.vn

Các thông tin khác :
· Thông báo nhập học lớp: "Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính"
· Thông báo nhập học lớp: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng"
· Chương trình học bổng AAS của Chính phủ Úc 2021
· NGHỊ ĐỊNH Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hải Dương từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hòa Bình từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)
· Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018