THÔNG TIN VỀ LOÀI NHỆN Schizotetranychus sp. HẠI CÂY CÓ MÚI Ở VIỆT NAM
Ngày đăng : 16/06/2020

THÔNG TIN VỀ LOÀI NHỆN Schizotetranychus sp. HẠI CÂY CÓ MÚI Ở VIỆT NAM
Viện Bảo vệ thực vật

 

       Trong những năm gần đây, ở một số địa phương ở nước ta đã xuất hiện một kiểu triệu chứng hại trên lá và trên quả của cây ăn qủa có múi rất điển hình và khác biệt với các triệu chứng gây hại của các sinh vật gây hại đã từng được ghi nhận trước đây. Triệu chứng điển hình là các vết đốm bạc màu trên quả và lá (hình 1A và 1B). Viện Bảo vệ thực vật đã tiến hành thu mẫu, quan sát triệu chứng hại, đối tượng gây hại và tham khảo các tài liệu đã công bố để xác định tác nhân gây ra triệu chứng nêu trên. Kết quả bước đầu của Viện ghi nhận triệu chứng gây hại nêu trên là do một loài nhện hại thuộc giống Schizotetranychus (Prostigmata: Tetranychidae) gây ra. Cây bị hại xuất hiện các đốm màu trắng nhạt trên lá và quả. Các vết gây hại của loài nhện này ban đầu xuất hiện ở mặt trên lá, dọc gân chính, sau đó lan rộng ra toàn bộ lá. Khi gây hại trên quả, nhện Schizotetranychus sp. tạo nên dạng mạng lên trên bề mặt tạo thành những vị trí lõm trên vỏ quả, quả bị hại trở nên cứng và có các vết màu trắng bạc phủ đều trên bề mặt quả.

       Triệu chứng gây hại của loài nhện này được chúng tôi điều tra, quan sát và ghi nhận là rất phổ biến ở các vùng trồng cây ăn quả có múi (Hưng Yên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội ...) ở nước ta. Trong những năm gần đây triệu chứng gây hại xuất hiện ngày càng phổ biến trên cả lá bánh tẻ và quả (Hình 1A và 1B). Triệu chứng phổ biến trên cả cam và bưởi, ở nhiều vùng sản xuất cam tập trung như ở Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, cũng như trên các cây có múi trồng trong vườn, trong chậu cảnh ở các vùng khác. Triệu chứng gây hại của nhện Schizotetranychus sp. đã trở nên rất quen thuộc đối với các cán bộ nghiên cứu, nhưng hầu hết các cán bộ chỉ đạo sản xuất và bà con nông dân chưa biết được nguyên nhân gây ra triệu chứng gây hại này. Đến nay chưa có tài liệu nào mô tả về triệu chứng gây hại cũng như ghi nhận chính thức về sự hiện diện của nhện hại này tại Việt Nam. Kết quả điều tra và phát hiện được loài nhện Schizotetranychus sp. sẽ giúp cán bộ kỹ thuật ở các địa phương chỉ đạo phòng chống tốt đối tượng này nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, giảm thiệt hại cho người sản xuất cây có múi.
      Viện Bảo vệ thực vật đang tiến hành làm mẫu tiêu bản, phân tích trình tự gen của mẫu nhện Schizotetranychus.sp. Viện cũng đang phối hợp các đồng nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực này trên thế giới để mô tả đặc điểm hình thái, trình tự gen và phân loại loài nhện hại này. Các kết quả nghiên cứu sẽ được Viện cập nhật chi tiết ở các số tiếp theo.Hình 1: (A) triệu chứng gây hại trên quả; (B) triệu chứng gây hại trên lá; (C) nhệnSchizotetranychus sp.; (D) trứng nhện Schizotetranychus sp..

 


Nguồn: Tạp chí Bảo vệ thực vật, Số 2/2020

Các thông tin khác :
· QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI SÂU ĐỤC THÂN (Ostrinia junrnacalis Guene'e) HẠI NGÔ VÀ BỆNH KHÔ VẰN ( Rhizoctonia Solani) HẠI NGÔ
· PHÁT HIỆN LOÀI NẤM MỚI GÂY BỆNH KHÔ CÀNH TRÊN SẦU RIÊNG
· A NEW PHYTOPLASMA STRAIN ASSOCIATED WITH THE SUGARCANE WHITE LEAF DISEASE IN VIETNAM
· HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA VIỆN BVTV
· ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH CỦA NẤM PHOMOPSIS ASPARAGI TRÊN CÂY MĂNG TÂY TRỒNG VÀ CÂY MĂNG TÂY DẠI Ở NHẬT BẢN
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH CAM QUÝT HÒA BÌNH
· BỆNH VÀNG LÁ CÂY CÓ MÚI ĐANG ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới