HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018

Hội nghị Khoa học Viện là một hoạt động thường niên, là cơ hội để các nhà khoa học trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu đạt được trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Viện. Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ để đánh giá các kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện thực hiện trong năm 2018. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Viện,

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018

Ngày 11/1/2019, Viện Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. Trịnh Xuân Hoạt - Phó Viện trưởng; TS. Hà Minh Thanh - Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn và Lê Thị Nga - Phó chủ tịch công đoàn cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Viện BVTV.

TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ TRONG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ TRONG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

Ngày đầu của năm 2019, BGĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Trưởng Ban Khoa học & HTQT, Trưởng Ban Đào tạo sau đai học và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VAAS từ Nghệ An trở ra đã có buổi tọa đàm với BGĐ Viện Bảo vệ thực vật, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các cán bộ được đào tạo ở nước ngoài của Viện về việc đánh giá năng lực và định hướng đầu tư nghiên cứu và

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM (1968-2018) NGÀY THÀNH LẬP VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM (1968-2018) NGÀY THÀNH LẬP VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Viện Bảo vệ thực vật đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, trong suốt chặng đường đó, tập thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện qua các thời kỳ đã luôn luôn nỗ lực và phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung là “Nghiên cứu cơ sở khoa học về sinh vật gây hại cây trồng, các vi sinh vật có ích và ký sinh thiên địch của sâu hại, đồng thời chọn tạo các giống chống chịu