Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở ĐBSCL; hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn ổn định lâu dài, đảm ...

Ngày 31 tháng 3 năm 2024,Hội KHKT Bảo vệ thực vật (Hội BVTV) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 và triển khai kế hoạch hợp tác, phát triểt, kết nối giữa các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu được tổ chức tại Viện BVTV....

Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) chia sẻ thông điệp “Bốn điều tốt hơn”: Sản xuất tốt hơn, Dinh dưỡng tốt hơn, Môi trường tốt hơn và Cuộc sống tốt hơn (“Four Betters”: Better Production, Better Nutrition, Better Environment, Better Life). Như vậy, quan niệm về an ninh lương thực, thực phẩm đã mở rộng hơn về góc độ tiếp cận, so với nhu cầu cơ bản trước đây....

Quy trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trên giá thể nhộng tằm...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tăng tỷ lệ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam lên 30%; tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sinh học đạt 30% so với tổng lượng thuốc BVTV sử dụng....

Việt Nam ưu tiên mạnh mẽ đăng ký và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học...

Quản lý dịch hại xanh, các quốc gia ưu tiên mạnh mẽ thuốc sinh học...

10 sự kiện nổi bật của ngành nông nghiệp năm 2023...