Agroecological transformation for sustainable food systems. Special France-CGIAR partnership...

Hiện nay, ở Đông Nam Á có hai loại bệnh hại sắn nguy hiểm là: bệnh chổi rồng (CWBD) và bệnh khảm lá (CMD)....

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, chiến lược nông nghiệp, không phải là điều chuyển, phân bổ quy mô, tăng giảm nội ngành đơn thuần, mà hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với yêu cầu quan trọng nhất là chuyển đổi mô hình phát triển, không gian phát triển, tư duy phát triển....

The CGIAR research program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA) is organizing with the Kunming Institute of Botany, the Chinese Academy of Science (CAS) and other Chinese partners an international conference in Kunming, China, in the third week of June 2021, on the theme of Forests, trees and agroforestry for diverse sustainable landscapes....

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27/05/2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 110/TB-BVTV-VP “Về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”...

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng ...

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 với những nội dung sau:...

Ngày 24 tháng 3, viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nghiệm thu tổng kết dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững” do TS. Hà Minh Thanh làm chủ nhiệm....