Trung tâm Đấu tranh sinh học
Ngày đăng : 16/08/2017

I. Thông tin chung

Chức năng

Nghiên cứu phát triển các chế phẩm và biện pháp sinh học để phòng chống dịch hại cây trồng nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu đánh giá, chọn tạo và phát triển KTCN nhân sinh khối các tác nhân sinh học, tạo dạng sử dụng để phát triển chế phẩm bảo vệ thực vật.

2- Nghiên cứu phát triển các biện pháp sinh học bảo vệ thực vật có hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao, an toàn môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

3- Kiểm định chất lượng và đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và tác động môi trường của các chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật.

4- Hợp tác trong nước, quốc tế và đào tạo, chuyển giao công nghệ ứng dụng các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật và bảo tồn đa dạng sinh học.

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Trung tâm:  Giám đốc: TS. Lại Tiến Dũng

                                       Phó Giám đốc: Th.S. Trần Văn Huy

- Các nhóm công tác trực thuộc:             

                  -  Nhóm nghiên cứu các loài bắt mồi và ký sinh;

               - Nhóm nghiên cứu vi khuẩn và vi rút côn trùng;

               - Nhóm nghiên cứu Vi sinh vật đối kháng và nấm kí sinh côn trùng;

               - Nhóm nghiên cứu chuột hại.
Năng lực khoa học

Nguồn nhân lực: 01 Tiến sỹ; 11 Thạc sỹ; 05 cán bộ đại học và 01 cán bộ kỹ thuật

Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

II. Một số thành tựu chính của đơn vị

Đến nay, Trung tâm đã có 15 sản phẩm KHCN đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm: 01 chế phẩm trừ tuyến trùng và bệnh hại trong đất, 03 chế phẩm nấm côn trùng BIOFUN (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae và Paecilomyces ), 02 sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo, 02 chế phẩm NPV (Nuclear polyhedrosis virus) dạng bột thấm nước là ViS1 và ViHa; 01 chế phẩm sinh học phòng trừ chuột hại; 04 chế phẩm pheromone để theo dõi và phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh và sâu keo da láng; 01 chế phẩm trừ bệnh hại (nấm Trichoderma) và 01 chế phẩm phân bón chức năng.

- Đã xây dựng nhiều qui trình nhân nuôi và sử dụng các tác nhân sinh học trong phòng chống sâu, bệnh hại cây trồng trong sản xuất nông, lâm nghiệp ở Việt nam.

Trung tâm đã và đang có quan hệ với các Viện nghiên cứu, trường Đại học của một số nước, như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan… trong hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

III. Thành tích đơn vị đã đạt được qua các thời kỳ

1. Huân chương lao động hạng 3, năm 2011

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 1996, 2010.

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm 2001, 2007, 2009, 2013.

 4. Bằng khen của BCH Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, các năm 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

5. Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại Cần Thơ 2003.

6. Giải nhì và giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC hạng nhì và hạng 3 (1996, 1999). 

7. Cờ thi đua Giải thưởng Sáng tạo KHCNVN, năm 2003

8. Cờ thi đua Giải thưởng Sáng tạo KHCNVN của Liên Hiệp các Hội Khoa học &KTVN và Bộ KHCN &MT, năm 2005.

9. Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005.

Trung tâm Đấu tranh Sinh học, Viện Bảo vệ thực vật, Phường Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Điện thoại: 024. 37550921; Fax: 024. 38363 563

Các thông tin khác :