ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
Ngày đăng : 08/03/2023

STRATEGY FOR AGRICULTURAL RESEARCH COLLABORATION OF ACIAR IN VIETNAM 2017–2027

 

The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) has supported research collaboration in agriculture, forestry and fisheries with Vietnam since 1993, valued at A$100million across 170 projects. Vietnam is now in the middle of a major transition from lower to middle income status, but still faces many challenges to ensure sustainable and equitable growth. In response ACIAR and its counterparts in Vietnam have developed a ten year strategy for research collaboration (2017-2027) to address the increasingly complex problems and opportunities facing smallholder agriculture, fisheries and forestry systems in Vietnam.

This Strategy acknowledges how the relationship between ACIAR and Vietnam has grown from donor-recipient to partnership, to coinvestment and possibly, through this period, to trilateral collaboration. The Strategy expresses the desire of both parties to join with the private sector, wherever possible, to catalyse opportunities for the rural and urban poor through inclusive agribusiness systems. It also highlights a strong focus on transformational opportunities for women in research, agribusiness systems and onfarm.

This Strategy not only establishes the most important priorities for research collaboration between ACIAR and Vietnam but also reaffirms the importance of building research capacity through well-designed projects set in the context of longterm partnerships.

Towards the end of the implementation of this strategy, both parties will commission a review of the partnerships, the strategy and its outcomes to inform decisions about future collaboration after 2027.

In this strategy, the term ‘agriculture’ should be read to include crops, livestock, forestry and fisheries and “agricultural research” includes the supporting areas of research that are essential to developing equitable and sustainable livelihoods in those sectors (especially policy, agribusiness, natural resource management and social science research).

For details, please click here

Các thông tin khác :
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
· CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA THỨ TRƯỞNG PHÙNG ĐỨC TIẾN CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· TIẾN SĨ ROBERT MENSAH - CHUYÊN GIA AUSTRALIA TẬP HUẤN KỸ THUẬT PHUN BỔ SUNG THỨC ĂN CHO THIÊN ĐỊCH TẠI VIỆN BVTV VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG NGÔ
· CHUYÊN GIA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật