BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA
Ngày đăng : 15/01/2014

1- Diễn biến bệnh LSĐ trên lúa Đông xuân 2010 - 2011 và kết quả phòng trừ:

Tổng diện tích nhiễm bệnh từ đầu vụ là 350,93 ha tăng 228,60 ha so với tuần trướcTập trung tại 4 tỉnh:Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Đà Nẵng. Trong đó tỉnh Quảng Trị là tỉnh mới phát hiện thêm có diện tích cây lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen đồng thời có diện tích cây lúa bị nhiễm bệnh nhiều nhất trong tuần 101,6ha tiếp đến là Quảng Nam 58,8 ha; Thừa Thiên Huế 71,15 ha và Đà Nẵng có diện tích phát sinh ít nhất 2,05 ha.Danh sách các tỉnh có cây lúa bị nhiễm bệnh Lùn Sọc Đen:

Bắc Trung Bộ: Thừa Thiên Huế; Quảng Trị

Duyên Hải Nam Trung Bộ (2 tỉnh): Quảng Nam, Đà Nẵng.


Diện tích phát sinh mới trong tuần 228,60 ha 
Diện tích nhiễm bệnh từ đầu vụ đến nay 350,93 ha 

Đã xử lý (nhổ tỉa cây bệnh hoặc tiêu hủy):

+ Nhổ tỉa, cây bệnh:

+ Tiêu hủy:

37 ha 

37 ha

0 ha

Đã phun trừ rầy: 271,30 ha 
Diện tích nhiễm bệnh hiện tại 258,08 ha 
Diện tích cần tiếp tục xử lý: 258,08 ha 

2- Các chủ trương biện pháp đã thực hiện

a)  Tại Trung ương:

Tiếp tục thành lập đoàn đi kiểm tra xuống các vùng trọng điểm nắm tình hình và chỉ đạo các địa phương phòng chống dịch, theo dõi sát sao diễn biến của bệnh ở tất cả các tỉnh;

 Hướng dẫn các tỉnh thực hiện tốt thông tư số 58/2010/TT- BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 5 tháng 10 năm 2010 qui định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa; Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn và bệnh lùn sọc đen hại lúa tại Quyết định số 1459/QĐ-TTg; 

Tổ chức công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng, trừ bệnh và nhóm côn trùng môi giới tới địa phương và nhân dân. Hợp tác quốc tế trong giám sát và quản lý dịch hại di cư trên lúa  (Thỏa thuận song phương giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về hợp tác kỹ thuật trong giám sát và quản lý dịch hại di cư trên lúa ký ngày 02 tháng 3 năm 2009 tại Cục Bảo vệ thực vật).
 
b)  Tại các địa phương

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh lùn sọc đen tại địa phương; Tổ chức phòng trừ có hiệu quả các ổ dịch

- Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động nguồn ngân sách địa phương, cấp kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch, bao gồm: chi phí mua thuốc cấp phát cho nhân dân có diện tích lúa nằm trong vùng dịch; chi phí dự phòng tiêu huỷ khi lúa bị bệnh nặng; in tờ rơi hướng dẫn nông dân và phục vụ cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo…
 
3- Công tác trọng tâm trong thời gian tới

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh virus lúa lùn sọc đen và các bệnh virut khác trên đồng ruộng, nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý đồng ruộng theo Thông tư số 58/2010/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 5 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa;

- Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn và bệnh lùn sọc đen hại lúa theo Quyết định số 1459/QĐ-TTg;

- Đẩy mạnh hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; chủ động nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác điều tra phát hiện và chỉ đạo phòng trừ dịch hại, duy trì ổn định hoạt động của hệ thống bẫy đèn, công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn cho nông dân, tiêu hủy nguồn bệnh.

- Duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo 2 chiều thông suốt từ Trung ương tới cơ sở. Đảm bảo chuyển tải đầy đủ, nhanh chóng các chủ trương, chính sách, các biện pháp kỹ thuật trong việc phòng, trừ bệnh.Nơi nhận:                                          

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ;

Sở NN&PTNT các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra;

- Cơ quan thông tấn, báo chí (để đưa tin);    

- Lưu: VT, BVTV. 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

P. CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)   

Bùi Sĩ Doanh

 


Các thông tin khác :
· Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia” năm 2010 và kế hoạch thực hiện trong năm 2011
· MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI TẾ BÀO SÂU KHOANG (S. litura) ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI RÚT NPV
· Tham quan mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại Bắc Hà- Lào Cai
· Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án do ACIAR tại Mộc Châu – Sơn La
· THÔNG BÁO MỜI THẦU
· Mô hình trình diễn kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp sâu bệnh hại lạc
· Phòng trừ tổng hợp sâu đục cuống quả vải trong sản xuất vải hàng hóa an toàn
· Phòng trừ rệp sáp hại cà phê bằng chế phẩm sinh học nấm ký sinh côn trùng
· Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2011
· Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài KHCN
· Phong chức danh GS, PGS năm 2010
· Hội nghị đầu bờ: Phòng trừ bệnh thối nhũn hành, tỏi tại Hải Dương
· Hội nghị Khoa học và Công nghệ Viện BVTV năm 2010
· LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN MÃO 201