CẬP NHẬT KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI LÚA Ở BẮC KAN VÀ YÊN BÁI
Ngày đăng : 21/08/2017

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI LÚA

 

  1. 1.   Cơ quan gửi mẫu:

1.1.            Chi cục Trồng trọt và BVTV Bắc Kạn

1.2.            Chi cục Trồng trọt và BVTV Yên Bái

  1. 2.   Ngày nhận mẫu: 15-16/8/2017
  2. 3.   Đơn vị giám định mẫu: Bộ môn Bênh cây, Viện Bảo vệ thực vật     
  3. 4.   Đối tượng cây trồng: Cây Lúa
  4. 5.   Triệu chứng:

Mẫu bệnh hại lúa ở Bạch Thông, Bắc Kạn

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.1): Cây lúa bị thấp lùn và xanh đậm, lá xanh đậm, các lá ngọn bị co cụm lại, một số lá ngọn có mép lá trắng và xoắn.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.2): Cây lúa thấp lùn và xanh đậm, lá xanh đậm, các lá ngọn bị co cụm lại, có lá bị vàng.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.3): Cây lúa bị thấp lùn và xanh đậm, lá xanh đậm, các lá ngọn bị co cụm lại.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.4): Cây lúa cao, có lá vàng.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-4): Cây lúa khá cao, chỉ một vài lá dưới vàng và khảm vàng, 1 khóm xanh nhiều hơn, 1 khóm vàng nhiều hơn

Mẫu bệnh hại lúa ở Văn Yên, Yên Bái

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại thôn Khe Dứa, Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-1): Cây lúa cao, lá biến vàng, vàng từ lá dưới vàng lên, vàng từ đầu lá xuống và từ mép lá vào.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại thôn Khe Dứa, Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-2.1): Cây lúa bị thấp lùn, dảnh cứng, lá vàng và ngọn bị co cụm, vàng từ lá dưới vàng lên, vàng từ đầu lá xuống và từ mép lá vào.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại thôn Khe Dứa, Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-2.2): Các cây còn lại là cây cao, có lá vàng, triệu chứng giống YB-1.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại thôn Khe Dứa, Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-3): Triệu chứng giống YB-1 nhưng mức độ lá bị vàng khác nhau.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại thôn Xuân Thịnh, Xuân Ái, Yên Bái (YB-4): Triệu chứng giống YB-1 nhưng các lá ngọn bị co cụm.

-          Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại thôn Xuân Thịnh, Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái (YB-5): Triệu chứng giống YB-1 nhưng mức độ lá bị vàng khác nhau.

6. Kết quả giám định và kiến nghị

6.1. Kết quả giám định bệnh hại lúa Bắc Kạn  và Yên Bái

Địa điểm

thu thập mẫu

Giống lúa

Giai đoạn sinh trưởng

Kết quả giám định bệnh

Lùn lúa cỏ (RRSV)

Lúa lùn sọc đen phương nam (SRBSDV)

Vàng lụi (RYSV)

Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.1)

 

Đứng cái – Làm đòng

-

+

0

Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.2)

 

Đứng cái – Làm đòng

-

+

0

Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.3)

 

Đứng cái – Làm đòng

-

+

0

Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-3.1.4)

 

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn (BK-4)

C70

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-1)

Thiên ưu 8

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-2.1)

Lúa thuần

Đứng cái – Làm đòng

0

-

+

Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-2.2)

Lúa thuần

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái (YB-3)

Chiêm Hương

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Xuân Thịnh, Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái (YB-4)

Chiêm Hương

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Xuân Thịnh, Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái (YB-5)

 

Đứng cái – Làm đòng

0

0

+

Ghi chú:

- : Âm tính; +: Dương tính; 0: Không giám định với bệnh đó; Ngày đọc kết quả: 18/8/2017

            Mẫu bệnh hại lúa do Chi cục Trồng trọt & BVTV Bắc Kạn được giám định tại Viện Bảo vệ thực vật cho kết quả dương tính với bệnh lúa lùn sọc đen phương Nam (3 mẫu) và dương tính với bệnh vàng lụi (2 mẫu)

            Mẫu bệnh hại lúa do Chi cục Trồng trọt & BVTV Yên Bái được giám định tại Viện Bảo vệ thực vật cho kết quả dương tính với bệnh vàng lụi (đạt 100% mẫu giám định)

 

6.2. Kiến nghị

- Điều tra định kỳ và ghi nhận diện tích nhiễm bệnh với các triệu chứng tương tự các mẫu đã giám định. Chỉ đạo phun thuốc hóa học trừ rầy lưng trắng (Sogatella furcifera) là côn trùng môi giới truyền bệnh lùn sọc đen phương nam và trừ rầy xanh đuôi đen (Nephotettix virescens) là côn trùng môi giới truyền bệnh vàng lụi.

- Chăm sóc cây lúa để tăng cường sức chống chịu của cây lúa với bệnh bằng bón phân (hạn chế bón đạm) kết hợp phun dinh dưỡng qua lá, phân vi lượng …, ưu tiên các sản phẩm có tác dụng kích thích ra rễ.

           Phòng Khoa  học và HTQT                                                          

Các thông tin khác :
· ĐẶT MUA TẠP CHÍ 2018
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ VÒI VOI HẠI CÂY ĐIỀU TẠI LÂM ĐỒNG
· QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH VI RÚT KHẢM LÁ KHOAI MỲ ( KHẢM LÁ SẮN)
· ÁNH TRĂNG ĐOÀN VIÊN
· LÙN SỌC ĐEN ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN NGÔ ĐÔNG
· GS.TS. NGUYỄN HOÀNG TRÍ LÀ NGUỜI CÓ CÔNG ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH BẢN ĐỒ SINH QUYỂN THẾ GIỚI
· Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022
· Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện từ năm 2022)
· Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2022
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018