Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
Ngày đăng : 14/01/2014

Ngày 18/6/2013, đoàn cán bộ gồm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng, bộ môn chuyên môn của Viện Bảo vệ thực vật do PGS.TS. Phạm Thị Vượng dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Cục Bảo vệ thực vật để thảo luận một số nội dung, nhằm tăng cường sự hợp tác, trao đổi thông tin, khả năng dự báo nhanh, chính xác dịch hại trên cây trồng nông lâm nghiệp và kiểm dịch thực vật, trên cơ sở đó đề xuất hướng phòng chống hiệu quả, an toàn phục vụ an ninh lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đón tiếp đoàn, về phía Cục Bảo vệ thực vật có Cục Trưởng, PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng, cùng các đồng chí lãnh đạo cục, lãnh đạo chủ chốt của các phòng ban chuyên môn thuộc Cục Bảo vệ thực vật.

Tại buổi làm việc, Hai bên đã nghe thông báo về tình hình của các bên và những mong muốn hợp tác trong lĩnh vực BVTV để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.Hai bên đã thảo luận và thống nhất trong thời gian tới cần quan tâm thưc hiện một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xác định dịch hại mới trên cây trồng nông lâm nghiệp và kiểm dịch thực vật. Thống nhất trong việc công bố các dịch hại mới xuất hiện ở Việt Nam trước khi đăng tải thông tin trên Tạp chí Bảo vệ thực vật hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tăng cường hợp tác trong các chương trình mục tiêu quốc gia về An ninh lương thực, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Ứng phó với biến đổi khí hậu …

3.  Thúc đẩy hợp tác với các tổ chức Quốc tế như IRRI trong trao đổi giống chống chịu, Viện Bảo vệ thực vật Bắc Kinh trong áp dụng công nghệ cao để dự báo dịch hại…

4. Thông báo và tạo cơ hội cho cán bộ Khoa học của hai bên tham gia các Hội nghị, hội thảo... về chuyên môn, tham gia mạng lưới đào tạo quốc tế vùng về chẩn đoán bệnh hại (CABI). Hợp tác trong việc đào tạo cán bộ kỹ thuật các tỉnh về kỹ năng nhận biết bệnh hại và giải pháp phòng chống.

5. Tạo cơ hội hơn nữa cho Viện Bảo vệ thực vật phối hợp thực hiện cácchương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm, GAP, BCA… Phân tích dư lượng thuốc trong nông sản phẩm. Chương trình xác định dịch hại trên cây trồng chưa được nghiên cứu giai đoạn 2006-2010 và trên cây trồng thuộc nhóm định hướng giới thiệu cây Biến đổi gene vào Việt Nam. Nghiên cứu xác định ruồi hại quả vùng giáp danh biên giới Việt –Trung. Đánh giá sự đa dạng sinh học về thành phần sâu bệnh hại trong hệ sinh thái bìa rừng tại một số vùng sản xuất cây trồng công, nông nghiệp quan trọng... Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa thuốc BVTV sinh học và có nguồn gốc sinh học, thảo mộc vào sản xuất. Bổ sung một số đơn vị trong Viện tham gia vào màng lưới khảo nghiệm thuốc BVTV và chất kích kháng tại Việt Nam.

6. Tạo điều kiện cho cán bộ khoa học của hai bên ở các cấp của Cục và Viện;các Chi Cục và các Trạm BVTV của Cục với các đơn vị của Viện có cơ hội trao đổi, chia sẻ, hợp tác thường xuyên hơn trong nhiệm vụ chuyên môn được giao.

7. Lãnh đạo hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sản xuất và dịch hại để kịp thời có phương án ứng phó hiệu quả với những vấn đề nảy sinh trong sản xuất.

 


Hình ảnh.Buổi làm việc của các cán bộ

 

 

 


 

 

 

Các thông tin khác :
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới
· Viện Bảo vệ thực vật thông báo mời thầu gói thầu
· Thông báo mời thầu
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2009-2010
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· Đáp số bệnh mới hại lúa
· KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG “VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ” HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh