DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH
Ngày đăng : 24/12/2018
DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH
STT Tên VSV   Mã số ngân
hàng gen
Thời gian phân lập Địa điểm thu mẫu Môi trường phân lập Phương pháp bảo quản Ký chủ / Đối tượng phòng trừ
Việt nam Khoa học
1 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  MR1 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột hại cà phê
2 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  MR2 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột hại cà phê
3 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  MR3 2009 Sơn La N1 Glycerin Rệp sáp bột hại cà phê
4 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  MR4 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột hại cà phê
5 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  MR5 2009 Hà Nội N1 Glycerin Rầy nâu hại lúa
6 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  MR6 2009 Nghệ An N1 Glycerin Rệp sáp xanh mềm
7 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin MR7 2010 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột
8 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin MR8 2010 Gia Lai N1 Glycerin Rệp sáp bột
9 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin MR9 2011 Gia Lai N1 Glycerin Rệp sáp bột
10 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin MR10 10.2012 Nông Cống – Thanh Hóa N1 Glycerin Xén tóc hại mía
11 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2012.5.SH3 17/5/2012 Dakhlo,  Kbang, Gia Lai PDA Glycerol Xén tóc hại mía
12 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin MR11 4.2013 Thạch Thành – Thanh Hóa N1 Glycerol Xén tóc hại mía
13 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2012.4.SH7 1/4/2013 Văn Quan - Lạng Sơn PDA Glycerol Sâu non bọ ánh kim hại hồi
14 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2012.4.SH8 13/4/2013 Kbang - Gia Lai PDA Glycerol Ấu trùng xén tóc hại mía
15 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2013.4.SH9 14/4/2013 Tân Châu - Tây Ninh PDA Glycerol Trưởng thành bọ hung nâu hại mía
16 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2013.5.SH10 6/5/2013 Hoằng Hóa- Thanh Hóa PDA Glycerol Bọ cánh cứng hại dừa
17 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2014.8.SH14 5/8/2014 Từ Liêm- Hà Nội PDA Glycerol Mối hại gỗ
18 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2014.9.SH18 10/9/2014 Mê Linh- Vĩnh Phúc PDA Glycerol Sâu xanh 
19 Nấm lục cương Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 2015.7.SH 24 17/7/2015 Đắk Song- Đắk Nông PDA Glycerol Ve sầu hại cà phê
20 Nấm Xanh nhạt Metarhizium flavoviride 2012.5.SH2 16/5/2012 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc PDA Glycerol Rầy nâu hại lúa
21 Nấm bột  Nomuraea rileyi (Farl.) Samson 2014.4.SH13 28/4/2014 Từ Liêm - Hà Nội SDAY Glycerol sâu khoang hại rau
22 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR1 2009 Sơn La N1 Glycerin Rệp sáp xanh mềm
23 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR2 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột
24 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR3 2009 Nghệ An N1 Glycerin Rệp sáp bột
25 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR4 2009 Nghệ An N1 Glycerin Rệp sáp bột
26 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR5 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột
27 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR6 2009 Nghệ An N1 Glycerin Rệp sáp bột
28 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR8 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp xanh mềm
29 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR9 2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột
30 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR10 2009 Nghệ An N1 Glycerin Sâu róm thông
31 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR11 2010 Hà Nội N1 Glycerin Rệp sáp bột
32 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR13 2010 Bắc Giang N1 Glycerin Sâu đo vải
33 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR14 2011 Sơn La N1 Glycerin Rệp sáp bột
34 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR17 7.2013 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp cà phê
35 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. BR17 7.2013 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp cà phê
36 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2012.4SH6 1/4/2013 Văn Quan - Lạng Sơn PDA Glycerol Sâu non bọ ánh kim hại hồi
37 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2013.5.SH11 6/5/2013 Hoằng Hóa- Thanh Hóa PDA Glycerol Bọ cánh cứng hại dừa
38 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2014.8.SH16 7/8/2014 Hoằng Hóa - Thanh Hóa PDA Glycerol Ấu trùng bọ cánh cứng hại dừa
39 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2014.8.SH17 7/8/2014 Hoằng Hóa Thanh Hóa PDA Glycerol Câu cấu hại lá dừa
40 Nấm bạch cương Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2015.7.SH22 17/7/2015 Đắk Song- Đắk Nông PDA Glycerol Ve sầu hại cà phê
41 Nấm tua trắng Paecilomyces cicadae  BR16  2011 Đắk Lắk N1 Glycerin Ve sầu
42 Nấm tua trắng Paecilomyces cicadae BR18 7.2013 Krông Pắk-  Đắk Lắk N1 Glycerin Ve sầu hại cà phê 
43 Nấm tua trắng  Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson 2014.8.SH15 21/8/2014 Krông Pắk-  Đắk Lắk PDA Glycerol Ấu trùng ve sầu hại cà phê
44 Nấm tua trắng  Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson 2015.8.SH23 17/8/2015 Đắk Song- Đắk Nông PDA Glycerol Ve sầu hại cà phê
45 Nấm tua trắng  Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson 2015.9.SH23 17/8/2015 Krông Pắk-  Đắk Lắk PDA Glycerol Ve sầu hại cà phê
46 Nấm tím Paecilomyces javanicus (Friedrichs & Bally) A.H.S. Brown & G. Smith 2012.3.SH1 15/3/2012 Từ Liêm, Hà Nội PDA Glycerol Rầy nâu hại lúa
47 Nấm trắng ngà Cordyceps bifusispora 2012.4.SH5 21/4/2012 Đội 4, EPoc, Đắk Lắk PDA Glycerol Ve sầu hại cà phê
48 Nấm trắng vàng Lecanicillium lecanii 2012.2.SH4 14/2/2012 Từ Liêm, Hà Nội PDA Glycerol Rệp muội
49 Nấm trắng Cephalosporium lanoso-niveum  J.F.H. Beyma BR12 2010 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp xanh mềm
50 Nấm trắng Toxicocladosporium sp.  BR15  2011 Hà Nội N1 Glycerin Rầy nâu
51 Nấm trắng Cordyceps nutans Pat., Bull. BR7  2009 Đắk Lắk N1 Glycerin Rệp sáp bột
52 Bt Bacillus thuringiensis Bt1 10.2012 Hoài Đức – Hà Nội SB Lạnh Sâu xanh
53 Bt Bacillus thuringiensis Bt2 12.2013 Từ Liêm – Hà Nội SB Lạnh Muỗi
54 Virus nhân đa diện NPV V1 11.2012 Trung tâm Dâu tằm tơ Ly tâm tinh chiết Lạnh Tằm dâu
55 Virus nhân đa diện NPV V2 11.2013 Đông Anh- Hà Nội Ly tâm tinh chiết Lạnh Sâu khoang
56 Virus  NPV Nucleo Polyhedrosis Virus 2014.3.SH12 26/3/2014 Đông Anh - Hà Nội ExCell 1449-420  - 20oC Sâu khoang hại rau
57 Nấm đối kháng Trichoderma koningii Oudem. T1 2009 Đắk Lắk PDA Glycerin Chất thải rệp sáp
58 Nấm đối kháng Trichodermaharzianum  Rifai T2 2009 Đắk Lắk PDA Glycerin Đất trồng cà phê
59 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2014.11. SH20 12/11/2014 Sóc Sơn King B Glycerol Đất trồng lạc, bệnh hại vùng rễ lạc
60 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2015.1.SH22 15/1/2015 Đông Anh – Hà Nội King B Glycerol Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua
61 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2015.3.SH23 15/3/2015 Yên Bình- Yên Bái King B Glycerol Đất trồng cây vầu/ phần hủy, tạo mùn lá vầu
62 Vi khuẩn Pseudomonas putida Trevisan 2014.11.SH19 11/11/2014 Đông Anh – Hà Nội King B Glycerol Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua
63 Nấm men Issatchenkia orientalis 2015.1. SH.21 15/1/2015 Đông Anh – Hà Nội PDA Glycerol Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua
64 Nấm men Issatchenkia orientalis 2015.1. SH.22 2/1/2015 Hoài Đức – Hà Nội PDA Glycerol Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua
65 Nấm men Issatchenkia orientalis 2015.1. SH.21B 16/1/2015 Đông Anh - Hà Nội PDA Glycerol Đất trồng cà chua, bệnh héo xanh cà chua
66 Vi khuẩn Bacillus subtilis  2015.1.SH23 15/1/2015 Đông Anh – Hà Nội PDA Glycerol Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua
67 Nấm xanh Metarhizium anisopliae 2015.7.SH 25 19/7/2015 Đắk Song - Đắk Nông PDA Glycerol Ve sầu hại cà phê
68 Vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens 2016.4. SH.30 4/.2016 Bắc Từ Liêm - Hà Nội King B Glycerol Đất trồng hành, Phòng trừ vi khuẩn thối nhũn hành
69 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2016.4. SH31 4/.2016 Quỳnh Phụ- Thái Bình King B Glycerol Đất trồng ớt, phòng trừ vi khuẩn héo xanh 
70 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2016.8.SH32 8/.2016 Mường khương - Lào Cai King B Glycerol Đất trồng ớt, phòng trừ nấm gây bệnh héo vàng 
71 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2016.11.SH 33 11/.2016 Kiến Xương- Thái Bình King B Glycerol Đất trồng khoai tây,phòng trừ vi khuẩn héo xanh
72 Vi khuẩn Bacillus subtilis subsp. subtilis 2016.4. SH.34 4/. 2016 Mường Khương – Lào cai King B Glycerol Đất trồng chuối, Phong trừ bệnh nấm hại rễ chuối
73 Vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens 2017.4.SH.36 4.2017 Krông Pak- Đắk Lắk King B Glycerol Đất trồng sầu riêng
74 Vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens 2017.4.SH37 4.2017 Cư Kuin - Đắk Lắk King B Glycerol Đất trồng sầu riêng
75 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2017.4.SH 38 4.2017 Buôn Đôn- Đắk Lắk King B Glycerol Đất trồng điều
76 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2017.4.SH 39 4.2017 Krông Bông- Đắk Lắk King B Glycerol Đất trồng điều
77 Vi khuẩn Bacillus subtilis Ehrenberg 2017.4.SH40 4.2017 TP Đà Lạt Lâm Đồng King B Glycerol Đất trồng dâu tây
78 Nấm trắng Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2018.3.SH41 3.2018 Quốc Oai- Hà Nội PDA Glycerol Bọ xít hại nhãn
79 Nấm trắng Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. 2018.7.SH 43 7.2018 Chi Lăng- Lạng Sơn PDA Glycerol Rệp sáp hại na
80 Vi khuẩn Bacillus subtilis  Ehrenberg 2018.7.SH 44 7.2018 Ea Súp - Đắk Lắk King B Glycerol Bệnh thán thư hại xoài

Chủ nhiệm nhiệm vụ nhánh                                                           Xác nhận của cơ quan

Các thông tin khác :