DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH
Ngày đăng : 24/12/2018

 

 

Danh mục nguồn gen vi sinh vật gây bệnh: http://ppri.org.vn/3X.Danh_muc_thanh_phan_vi_sinh_vatTrentrangWEB2018.xls

Các thông tin khác :