Đề án khung nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ
Ngày đăng : 10/06/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 4397/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/11/2020 phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh bùng nổ dân số và có sự thay đổi không thuận lợi của môi trường an ninh lương thực và thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện nay. Vì vậy, lưu giữ và bảo tồn và phát triển các nguồn gen đặc trưng quý hiếm rất quan trọng không chỉ đối với bảo tồn đa dạng sinh học mà còn góp phần đảm bảo an ninh cho lương thực quốc gia.

Để xem chi tiết đề án xin truy cập tại đây 

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật