Đề án khung nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ
Ngày đăng : 10/06/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 4397/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/11/2020 phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh bùng nổ dân số và có sự thay đổi không thuận lợi của môi trường an ninh lương thực và thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện nay. Vì vậy, lưu giữ và bảo tồn và phát triển các nguồn gen đặc trưng quý hiếm rất quan trọng không chỉ đối với bảo tồn đa dạng sinh học mà còn góp phần đảm bảo an ninh cho lương thực quốc gia.

Để xem chi tiết đề án xin truy cập tại đây 

Các thông tin khác :
· Tiến sĩ Việt tìm ra gen bảo vệ 10% lương thực toàn cầu
· Lúa ma bùng phát ở Hà Nam
· Khởi động dự án nâng cao tính bền vững, giá trị cây cà phê, hồ tiêu
· Synergistic Effects of a Root-Endophytic Trichoderma Fungus and Bacillus on Early Root Colonization and Defense Activation Against Verticillium longisporum in Rapeseed
· Design and Validation of Plasmid Vectors for Characterizing Protein–Protein Interactions in Spodoptera frugiperda Insect Cells
· Mapping of Crown Rust (Puccinia coronata f. sp. avenae) Resistance Gene Pc54 and a Novel Quantitative Trait Locus Effective Against Powdery Mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) in the Oat (Avena sativa) Line Pc54
· Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2025 mở rộng diện tích chanh dây lên 20.000 ha
· Bưởi Diễn Hà Nội – Đặc sản có dần bị lãng quên?
· VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018