Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Ngày đăng : 12/05/2021

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 với những nội dung sau:

   I. Yêu cầu đối với đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

   Các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CNphải căn cứ vào nhu cầu cấp thiết của địa phương, theo tinh thần Nghị Quyết số 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển KH&CNđến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

   Các nhiệm vụ KH&CNphải đảm bảo giá trị KH&CN, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến, thực tiễn và có tính khả thi cao nhằm giải quyết được những vấn đề KH&CN trọng điểm, có tính đặc thù xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý và sản xuất, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

   II. Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022

   Tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các chính sách và đề xuất giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp định hướng của tỉnh giai đoạn hiện nay;

   Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà địa phương có lợi thế để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, tài nguyên - môi trường;

   Ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; khuyến khích sử dụng vật liệu mới (tro, xỉ, thạch cao...) trong công tác xây dựng cơ bản, giao thông và bảo vệ môi trường; ứng dụng KH&CN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...;

   Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tập trung vào các giống cây trồng, vật nuôi sạch bệnh, có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái và yêu cầu sản xuất tại địa phương,các quy trình canh tác, tưới, bón phân, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản; nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, đảm báo các tiêu chuẩn sản phẩm tốt VietGap, Global Gap, Hữu cơ...

   Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong công nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến đối với một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: cà phê, hồ tiêu, cao su, sắn, ngô, hoa, cây ăn quả, thức ăn gia súc, gỗ...;

   Bảo tồn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn dược liệu của địa phương; nghiên cứu các giải pháp kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh tật, cải thiện tình trạng dinh dưỡng; nghiên cứu dịch tễ, mô hình, cơ cấu bệnh tật ở địa phương;

   Ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên của địa phương, biến tiềm năng, dư địa du lịch của tỉnh trở thành hiện thực, xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, thông tin xúc tiến du lịch, quy trình phục vụ khách du lịch phù hợp với địa phương...;

   Nghiên cứu và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương;

   Nghiên cứu gắn phát triển kinh tế - xã hội địa phương vớiquản lý điều hành công tác dân số;hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và phát triển kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia;

Lưu ýNgoài các vấn đề được nêu trên, các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có thể đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khác mà tổ chức, cá nhân nhận thấy cần thiết và cấp bách cho tỉnh.

   III. Hướng dẫn xây dựng và thời gian nhận phiếu đề xuất, đặt hàng

   - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện theo mẫu 01.

   - Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các Sở, ngành, địa phương gồm: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 02); Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, hoặc bản nhận xét của các chuyên gia về đề xuất đặt hàng.

   - Các đơn vị trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật gửi Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp và trình Ban giám đốc phê duyệt.

Tệp đính kèm

CV-DXuat-dat-hang-NV-2022.pdf

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật