Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Ngày đăng : 25/03/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu để đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, trong đó tập trung vào triển khai các nhiệm vụ: thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực: chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số; xử lý chất thải; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái; phòng chống thiên tai; sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, văn hóa trên địa bàn Tỉnh; … cụ thể như sau:

1.Đối với các sở, ngành, địa phương: nghiên cứu đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng các sản phẩm có lợi thế của các địa phương.

2.Đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác: nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các nội dung trọng tâm nêu trên;

3.Yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải đảm bảo các quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký đề xuất/đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu phiếu đề xuất/đặt hàng gửi kèm theo:

+ Phiếu đặt hàng nhiệm vụ: theo Mẫu số 1;

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN: theo Mẫu số 2.

4.Các đề xuất/đặt hàng đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (tầng 15, Trụ sở Liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, thành phố Hạ Long) trước 16 giờ 30’ ngày 31/3/2021 để tổng hợp, triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh – Điện thoại: 0203 3835 932.

Tệp đính kèm
 
Nguồn: www.quangninh.gov.vn
Các thông tin khác :
· Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện từ năm 2022)
· Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2022
· Thông báo nhập học lớp: "Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính"
· Thông báo nhập học lớp: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng"
· Chương trình học bổng AAS của Chính phủ Úc 2021
· NGHỊ ĐỊNH Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hải Dương từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hòa Bình từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018