Design and Validation of Plasmid Vectors for Characterizing Protein–Protein Interactions in Spodoptera frugiperda Insect Cells
Ngày đăng : 01/07/2022

There are limited molecular biology resources for interrogating protein–protein interactions (PPIs) in insect cells. To address this deficiency, we developed plasmid vectors for localization, bimolecular fluorescence complementation (BiFC), and co-immunoprecipitation (co-IP) assays in Sf9 insect cells. Plasmids were designed to express a protein of interest as a fusion with epitope tags and autofluorescent proteins using the Gateway cloning system. Two robust interactors were utilized to validate this system: the nucleoprotein (N) and the phosphoprotein (P) of maize mosaic virus.The viral N was fused with the carboxy-terminal portion of eYFP and a FLAG epitope tag,and P was fused with the amino-terminal portion of eYFP and a myc epitope tag. The two expression plasmids were cotransfected into Sf9 cells, fluorescence microscopy was used to visualize BiFC, and co-IP was performed to confirm that this system was sensitive enough to detect PPI between the two proteins. BiFC was seen in cells cotransfected with N and P, and co-IP validated the interaction.This plasmid-based system can be used to investigate a variety of PPIs that occur in insects.We validated viral protein interactions that occur in the insect vector, which provides further insights into the biology of rhabdoviruses that are transmitted by insects. The ability to express viral and insect proteins in insect cells for studying PPIs with this streamlined system represents an advancement for protein research in insects.Future work will focus on identifying interacting viral and host proteins and discovery of targets for control of viruses and insect vectors

To view the article, click here

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật