Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng : 12/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
I- Yêu cầu
Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất cần đảm bảo:
- Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả
tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
- Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ cấp tỉnh như sau: Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh; Giải quyết các vấn đề KH&CN trên địa bàn tỉnh;
- Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành.
II- Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Văn bản quy phạm pháp luật, các Doanh nghiệp đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất, tiêu chuẩn, quy chuẩn, Doanh nghiệp đã ứng dụng tiến bộ KHCN, tạo lập trang thông tin điện tử, ...)
- Thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (10-15 tổ chức).
- Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (5-10 tổ chức).
- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.
- Hỗ trợ tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý: an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,... và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. (dự kiến hỗ trợ 15-20 tổ chức).
III. Các yêu cầu đối với việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN:
1. Hồ sơ đề xuất
- Đăng ký nhiệm vụ KH&CN: Tổ chức, cá nhân đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu 01.
- Đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu 02.
2. Thời gian
Các đơn vị trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật có nhu cầu đăng ký nhiệm vụ KHCN đề nghị gửi đề xuất nhiệm vụ về Phòng Khoa học và HTQT trước ngày 30 tháng 06 năm 2021 để tổng hợp và trình ban giám đốc.

Tệp đính kèm

CV-DXuat-dat-hang-NV.pdf

Các thông tin khác :
· Viện Bảo vệ thực vật quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
· International Conference 22-24 June 2021 Kunming, China and Online
· Nền nông nghiệp phát triển tích hợp “đa giá trị”
· Cassava Witches Broom Disease (CWBD) - Bệnh chổi rồng hại sắn (CWBD)
· Agroecological transformation for sustainable food systems
· Fruit And Vegetables: Opportunities And Challenges For Small-Scale Sustainable Farming
· Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II
· Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét tiêu chuẩn PGS năm 2021
· Bệnh chuối 'chảy máu' có nguy cơ lây lan khắp Đông Nam Á
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018