Là giống có yêu cầu độ lạnh thấp, sinh trưởng khoẻ, ra hoa đậu quả ổn định, chất lượng quả tốt; Giống chín sớm, thu hoạch từ trung tuần đến cuối tháng 4, thích hợp với cơ cấu rải vụ, hạn chế sức ép về mùa vụ thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Ở miền Bắc nước ta có thể trồng được ở những vùng có độ cao từ 900 – 1200 m....

Giống lạc TK10 có nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập nội vào Việt Nam từ năm 2003...

Thời gian sinh trưởng ngắn; Năng suất cao, khả năng chịu hạn tốt, khả năng phục hồi sau hạn nhanh, là giống chịu thâm canh, có khả năng thích ứng sinh thái rộng....

Thời gian sinh trưởng ngắn, chịu hạn khá, chất lượng tốt, thích ứng rộng với nhiều loại đất và các tiểu vùng khí hậu khác nhau, thích hợp với điều kiện canh tác của đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung bộ và Tây nguyên....

Giống mới, năng sất cao, chống chịu bệnh héo xanh và bệnh hại lá, phù hợp cho những vùng khó khăn....

01